fbpx

Doradztwo organizacyjne

Projekt

System wynagrodzeń, regulamin wynagrodzeń / zakładowy układ zbiorowy pracy / porozumienie płacowe

Cel / Charakterystyka

System wynagrodzeń – jego projektowanie ma zawsze na celu wprowadzenie nowych zasad wynagradzania pracowników. Do zmian w systemach wynagrodzeń dochodzi bardzo często w wyniku wypowiadania lub zmian Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy lub Regulaminu wynagrodzeń z powodu chęci wyeliminowania nieprawidłowości (np. zdiagnozowanych na etapie audytu systemu wynagrodzeń). Projektowanie systemu wynagrodzeń powiązane jest z dokładną analizą zakresów zadań, złożoności zadań na wszystkich stanowiskach pracy, wartościowaniem stanowisk i zaprojektowaniem taryfikatora kwalifikacyjnego i siatki płac.

system wynagrodzeńEfekt

Pozbawienie systemu wynagrodzeń znamion uznaniowości i dyskryminacji. Optymalizacja zasad wynagradzania pracowników. Likwidacja niepożądanych dodatków. Opracowanie nowoczesnego i konkurencyjnego względem rynku systemu opartego o nowe zapisy ZUZP lub RW.

Wykorzystanie

System wynagrodzeń jest narzędziem efektywnego prowadzenia polityki kadrowej i podstawą budowy odpowiedniej strategii wynagrodzeń. To kluczowy system zarządzania i kształtowania obszarów motywacji pracowników.\

Sprawdź naszą pełną ofertę.

Udostępnij: