fbpx

Doradztwo organizacyjne

Projekt

Ścieżki awansów płacowych, taryfikator kwalifikacyjny

Cel / Charakterystyka

Taryfikator jest podstawowym narzędziem porządkowania systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie w zakresie zaszeregowywania, przeszeregowywania i awansowania pracowników. Pozwala na określenie dokładnych kryteriów i wymagań danego stanowiska (kwalifikacyjnych, stażowych, kompetencyjnych). Stanowi podstawowe narzędzie motywowania pracowników (pozwala pracownikom na znajomość konkretnych wymagań, które należy spełnić w drodze rozwoju zawodowego i niwelację uznaniowego kształtowania polityki awansów) oraz zarządzania systemem wynagrodzeń.

taryfikator kwalifikacyjny

Ścieżki awansów płacowych określają konkretną, wyrażoną liczbowo stawkę wynagrodzenia zasadniczego na każdym poziomie złożoności stanowiska w danej grupie zawodowej (relację stawki wynagrodzenia w stosunku do pozostałych stanowisk), np. pomocnik montera konserwatora, młodszy monter konserwator, monter konserwator, starszy monter konserwator lub referent ds. obsługi klienta, starszy referent, specjalista, starszy specjalista ds. obsługi klienta.

ścieżki awansów płacowych

Efekt

Określenie (w wyniku wartościowania stanowisk) wynagrodzenia zasadniczego w danym poziomie złożoności zadań. Określenie rozpiętości wynagrodzenia zasadniczego w ramach poszczególnych poziomów złożoności stanowisk w grupie zaszeregowania (ścieżki rozwoju zawodowego).

Pozbawienie systemu wynagrodzeń znamion uznaniowości i dyskryminacji. Optymalizacja procesu przeszeregowań i awansów pracowników. Określenie sprecyzowanych kryteriów zatrudniania na wszystkich stanowiskach i wszystkich poziomach jego złożoności.

Wykorzystanie

Taryfikator jest podstawą (kręgosłupem) systemu wynagrodzeniowo – motywacyjnego, zwłaszcza w powiązaniu ze ścieżkami awansów płacowych i systemem ocen okresowych. Jest narzędziem zarządzania organizacją pracy dla kadry kierowniczej, bezpośrednio powiązanym ze strukturą organizacyjną. Daje możliwość powiązania z ścieżką rozwoju zawodowego pracowników.

Sprawdź naszą pełną ofertę.

Udostępnij: