fbpx

Doradztwo organizacyjne

Badania satysfakcji i opinii pracowników

Projekt

Cel / Charakterystyka

Celem badania satysfakcji pracowników jest uzyskanie opinii pracowników dotyczących pięciu podstawowych obszarów związanych z wykonywaną pracą:

  • Ustalenia poziomu zadowolenia z pracy i określenie tzw. luki satysfakcji, tj. rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami i priorytetami („jak powinno być”), a percepcją sytuacji obecnej w firmie („jak jest”)
  • Określenia jakości i sposobu przepływu informacji, najczęstszych kanałów informacyjnych i oczekiwań z tym związanych
  • Organizacji pracy – podziału zadań i obowiązków
  • Systemu wynagrodzenia i motywowania pracowników
  • Aspektów kultury organizacyjnej.

Luka satysfakcji odczuwana przez pracowników ma szalenie istotny wpływ na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Luka ta to różnica między wartością otrzymaną, a wartością oczekiwaną – praca w danej firmie może wyglądać inaczej niż pracownik sobie to wyobrażał lub inaczej niż to, do czego był przyzwyczajony. Likwidacja tej luki ze strony przedsiębiorstwa powinna stanowić priorytet działań organizacyjnych.

badania satysfakcji i opinii pracowników

Efekt

Diagnoza luk satysfakcji tj. rozdźwięku pomiędzy stanem oczekiwanym a występującym. Zdobycie argumentacji niezbędnej do wdrożenia planowanych zmian w systemach zarządczych, np. systemie wynagrodzeń (pod warunkiem, że badanie jest reprezentatywne).

Wykorzystanie

Badania satysfakcji i opinii pracowników pozwalają̨ na zdiagnozowanie kluczowych problemów występujących w danej organizacji. Są̨ jednym z podstawowych narzędzi do wprowadzania zmian organizacyjnych i systemowych, zwłaszcza gdy ich wdrożenie uzależnione jest od współpracy z organizacjami związkowymi – badania są̨ pomocnym źródłem argumentacji. Najczęściej badania wykorzystywane są przy projektowaniu systemów wynagrodzeń i motywacyjnych, audytach organizacyjnych, kodeksach wartości i badaniach kultury organizacyjnej.

Sprawdź naszą pełną ofertę.

Udostępnij: