fbpx

Doradztwo organizacyjne

Projekt

Optymalizacja zatrudnienia: fotografia dnia pracy, etatyzacja, obciążenie zadaniami

Cel / Charakterystyka

Optymalizacja zatrudnienia czyli działania diagnozujące prawidłowość wykorzystania czasu pracy na poszczególnych stanowiskach oraz dające informacje na temat niezbędnej ilości stanowisk w poszczególnych komórkach organizacyjnych (etatyzacja). Pozwalają na ustalenie wielkości zatrudnienia w odniesieniu do rzeczywistego obciążenia pracą (ilości i czasochłonności wykonywanych wszystkich zadań) w całym przedsiębiorstwie oraz pośrednio służą również diagnozie luk organizacyjnych.

Optymalizacja zatrudnienia

Efekt

Uzyskane wyniki pozwalają określić czas pracy pracowników z punktu widzenia poszczególnych frakcji i obliczyć procentowy wskaźnik faktycznego wykorzystania czasu pracy (czas pracy, czas przerw, czas czynności przygotowawczych itd.). Pozwalają także wyciągnąć wnioski co do anomalii w organizacji pracy i podziale zadań, ilości niezbędnych etatów.

Wykorzystanie

Podstawowym przełożeniem wniosków powinno być ustalenie przyczyn przerw i przestojów lub niedociążenia poszczególnych stanowisk oraz opracowanie przedsięwzięć organizacyjno – technicznych, pomagających w ich eliminowaniu. Optymalizacja zatrudnienia i jej kolejny aspekt to etatyzacja 
i normowanie czasu pracy.

Sprawdź naszą pełną ofertę.

Udostępnij: