fbpx

Doradztwo organizacyjne

Projekt

Audyt systemu wynagrodzeń

Cel / Charakterystyka

Audyt systemu wynagrodzeń jest metodą diagnozy nieprawidłowości w funkcjonującym systemie wynagrodzeń oraz podstawą do projektowania i wdrażania zmian. Polega na analizie zapisów formalno prawnych (Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy lub Regulaminu wynagrodzeń) w odniesieniu do funkcjonującej praktyki wynagradzania.

Audyt systemu wynagrodzeń zawiera:

  • analizę obecnych zasad dotyczących wynagradzania pracowników obowiązujących w firmie,
  • analizę dokumentacji płacowej (karty wynagrodzeń),
  • analizę składników wynagrodzeń i ich proporcji,
  • analizę zasad awansowania pracowników,
  • sporządzenie bilansu motywacyjnego obecnego systemu,
  • opracowanie bilansu mocnych i słabych stron obecnego systemu,
  • analizę konkurencyjności systemu wynagrodzeń (odniesienie do rynkowego poziomu płac),
  • analizę obecnego systemu wynagrodzeń w kontekście czynników wpływających na rynek i system
  • wynagrodzeń (poziom bezrobocia, inflacja, poziom wynagrodzeń, możliwości finansowe przedsiębiorstwa).

audyt systemu wynagrodzeń

Efekt

Diagnoza mocnych stron funkcjonującego systemu oraz obszarów do zmian. Ochrona przed potencjalnymi roszczeniami pracowników wynikającymi z poczucia niesprawiedliwości w kontekście ewentualnej dyskryminacji płacowej. Opracowanie rekomendacji w odniesieniu do zapisów formalno prawnych.

Wykorzystanie

Wyniki audytu wynagrodzeń mogą
 stanowić podstawę do wypowiedzenia lub zmian dotychczasowego Układu Zbiorowego Pracy lub Regulaminu wynagrodzeń. Audyt jest także podstawą argumentacji do rozmów ze stroną społeczną. W powiązaniu z badaniem rynku wynagrodzeń daje źródło informacji pozwalających na kształtowanie polityki płacowej.

Sprawdź naszą pełną ofertę.

Udostępnij: