fbpx

Doradztwo organizacyjne

Projekt

Analizy pracy

Cel / Charakterystyka

Analiza pracy stanowi narzędzie diagnostyczne jest istotną częścią audytu organizacyjnego, zwłaszcza jako podstawa mapowania procesów, opracowania macierzy podziału zadań oraz macierzy przebiegu procesów. To kluczowy etap w przypadku braku lub nieaktualnych opisów stanowisk.

Polega również na przeprowadzeniu rozmów indywidualnych mających na celu pozyskanie niezbędnych informacji (na poziomie kadry kierowniczej oraz pracowników) dotyczących specyfiki i organizacji pracy. Analiza pracy pozwala na ustalenie faktycznych zakresów zadań, poziomów złożoności zadań w powiązaniu z doświadczeniem i posiadanymi kompetencjami, ewentualnej hybrydowości stanowisk itp.analizy pracy

Efekt

Odzwierciedlenie podziału zadań 
i przebiegu procesów w ramach przedsiębiorstwa. Podstawa do wyłapania luk i nieprawidłowości w zakresie organizacji pracy, przebiegu informacji
i dokumentów.

Wykorzystanie

Analiza pracy jest podstawą wszystkich kompleksowych projektów doradczych i stanowi niezbędne źródło informacji. To główne narzędzie do projektowania opisów stanowisk pracy. Podstawowe znaczenie ma również przy wartościowaniu oraz modelowaniu struktur organizacyjnych, opracowaniu wskaźników efektywności stanowisk (KPI).

Sprawdź naszą pełną ofertę.

Udostępnij: