Doradztwo organizacyjne

Projekt

Analizy pracy

Cel / Charakterystyka

Stanowią narzędzie diagnostyczne, są istotną częścią audytu organizacyjnego, zwłaszcza jako podstawa mapowania procesów, opracowania macierzy podziału zadań oraz macierzy przebiegu procesów. To kluczowy etap w przypadku braku lub nieaktualnych opisów stanowisk.

Analiza pracy polega na przeprowadzeniu rozmów indywidualnych mających na celu pozyskanie niezbędnych informacji (na poziomie kadry kierowniczej oraz pracowników) dotyczących specyfiki i organizacji pracy. Analiza pracy pozwala na ustalenie faktycznych zakresów zadań, poziomów złożoności zadań w powiązaniu z doświadczeniem i posiadanymi kompetencjami, ewentualnej hybrydowości stanowisk itp.analizy pracy

Efekt

Odzwierciedlenie podziału zadań 
i przebiegu procesów w ramach przedsiębiorstwa. Podstawa do wyłapania luk i nieprawidłowości w zakresie organizacji pracy, przebiegu informacji
i dokumentów.

Wykorzystanie

Analizy pracy są podstawą wszystkich kompleksowych projektów doradczych i stanowią niezbędne źródło informacji. To główne narzędzie do projektowania opisów stanowisk pracy. Podstawowe znaczenie mają również przy wartościowaniu oraz modelowaniu struktur organizacyjnych, opracowaniu wskaźników efektywności stanowisk (KPI).

Udostępnij: