fbpx

Doradztwo organizacyjne

Projekt

KPI - kluczowe wskaźniki efektywności stanowisk

Cel / Charakterystyka

KPI (Key Performance Indicators) to inaczej kluczowe wskaźniki efektywności stanowisk danej organizacji używane w procesie pomiaru realizacji jej celów. Cele wdrożenia KPI:

 • Diagnoza i ocena (pomiar) postępów w realizacji założonych celów
 • Możliwość korekty wybranych elementów, by cele mogły zostać zrealizowane
 • Podniesienie efektywności działań w poszczególnych obszarach działalności
 • Monitorowanie spełnienia oczekiwań i wymagań klientów
 • Motywowanie pracowników do identyfikowania się z organizacją oraz rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych
 • Prowadzenie audytów wewnętrznych i przeglądów przez kierownictwo w celu potwierdzenia prawidłowego funkcjonowania oraz doskonalenia systemu zarządzania
 • Wprowadzanie usprawnień w poszczególnych obszarach funkcjonalnych
 • Optymalizacja procesów i racjonalne wykorzystanie zasobów (ludzkich, finansowych, organizacyjnych).

KPI kluczowe wskaźniki efektywności

Efekt

Analiza organizacji i zakresów zadań daje możliwość określenia wskaźników w następujących kategoriach:

 • wskaźników ilościowych, które mogą być przedstawione jako liczby,
 • wskaźników „praktycznych”, które współpracują z istniejącymi procesami firmy,
 • wskaźników kierunkowych określających, czy dana organizacja robi postępy, czy wręcz przeciwnie.

Wykorzystanie

Kluczowe wskaźniki efektywności stanowisk są często wykorzystywane do mierzenia wartości trudnych do zmierzenia działań, takich jak korzyści płynące z rozwoju przywództwa, zaangażowania, usług i zadowolenia klientów oraz pracowników. KPI powinny być ściśle związane z organizacją strategii. Wyniki oceny osiąganych poziomów poszczególnych wskaźników efektywności powinny być powiązane bezpośrednio z systemem premiowania.

Sprawdź naszą pełną ofertę.

Udostępnij: