fbpx

Doradztwo organizacyjne

Projekt

System oceny okresowej i regulamin oceny pracy

Cel / Charakterystyka

System oceny okresowej ma na celu sprawdzenie jakości pracy lub weryfikację postępów pracownika. Jest narzędziem bieżącego sprawowania kontroli i monitorowania postępów prac. Kryteria oceny muszą być prawidłowo dobrane do poszczególnych grup pracowników. System oceny pracy powiązany jest najczęściej z kompetencjami niezbędnymi do wykonania zadań oraz miernikami efektywności stanowiska. Projektowanie systemu oceny pracy (lub jego zmiana) powinno uwzględniać:

 • audyt obowiązującego systemu oceny okresowej,
 • opracowanie wskazań i rekomendacji zmian,
 • identyfikację kryteriów oceny (jakościowych i ilościowych),
 • wyłonienie kompetencji niezbędnych do realizacji zadań oraz mierników efektywności stanowisk,
 • dobór metody oceny,
 • opracowanie procedury i zasad oceny,
 • dobór najbardziej efektywnych narzędzi oceny do poszczególnych kategorii zaszeregowania,
 • przygotowanie kwestionariuszy, arkuszy oceny okresowej oceny wyników pracy,
 • opis kompetencji i opracowanie słownika kompetencji,
  przygotowanie pełnej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia systemu ocen okresowych pracowników (regulamin oceny, materiały informacyjne dla pracowników),
 • opracowanie regulaminu oceny i zasad powiązania z podsystemami zarządczymi,
 • pilotaż systemu,
 • szkolenia kompetencyjne i metodologiczne.

system oceny okresowejEfekt

Wprowadzenie systemu oceny pracy sprzyja utrzymywaniu określonego poziomu jakości pracy wśród pracowników.
To także możliwość porównania pracowników pod względem jakości i efektów pracy, kontrola stopnia realizacji zadań i wyznaczonych celów. System pozwala także na określenie konkretnych kryteriów, które są podstawą oceny pracownika (brak uznaniowości oceny).

Wykorzystanie

System oceny okresowej może 
być powiązany ze ścieżką awansów i przeszeregowań pracowników, z wypłatą premii lub nagród (zalecane). Można je także wykorzystywać jako narzędzie decyzji personalnych, powiązać z ścieżką rozwoju zawodowego.

Sprawdź naszą pełną ofertę.

Udostępnij: