fbpx

Doradztwo organizacyjne

Projekt

Badanie kultury organizacyjnej, kodeksy etyczne, zarządzanie wartościami

Cel / Charakterystyka

Badanie kultury organizacyjnej jest bardzo istotne dla organizacji ponieważ kultura organizacyjna dotyczy właściwie wszystkich aspektów funkcjonowania organizacji, nazywana jest „autonomicznym systemem nerwowym organizacji”. Służy eliminowaniu dwuznaczności zachowań i promuje proefektywne zachowania pracowników firmy. Dzięki niej podzielają oni wzory zachowań i założenia przekazywane następnie nowym pracownikom.

Kultura organizacji odnosi się do systemu wspólnych znaczeń, zbioru podstawowych cech i wartości cenionych przez pracowników, odróżniającego tę organizację od innych.

badanie kultury organizacyjnej

Efekt

Efektem badań kultury organizacyjnej jest tzw. CulturFit. Pomaga organizacji nie tylko określić obecny stan kultury organizacyjnej firmy oraz rozbieżności między nim a stanem pożądanym, ale także wskazuje kroki, jakie należy przedsięwziąć, aby ten pożądany poziom osiągnąć. CulturFit bada 6 głównych cech organizacji:

 • Perspektywę ludzką (zorientowanie na stanowisko, na dostarczanie pracy lub zorientowanie na indywidualnych pracowników, czyli na ich rozwój wewnątrz organizacji)
 • Osiąganie wyników pracy (większe skupianie się na zasadach, procesach lub zorientowanie na osiąganiu jak najlepszych wyników, bez względu na to, w jaki sposób)
 • Tożsamość (czy pracownicy identyfikują się z firmą czy raczej ze swoją profesją)
 • Otwartość (czy kultura firmy jest otwarta czy zamknięta)
 • Kontrolę (poprzez systemy i procedury czy poprzez samokontrolę)
 • Elastyczność (podejście normatywne lub pragmatyczne).

Wykorzystanie

Zgodnie z miernikami badania kultury organizacyjnej analizie zostają poddane cechy organizacji uczącej się. Informacje te podpowiedzą, jak mogą one być wykorzystane jako podstawowe narzędzie diagnostyczne i mierzące postęp na poziomie organizacji. Cechy te są pogrupowane w cztery kategorie: kultura, praca zespołowa i proces decyzyjny, zachowania indywidualne, zachowania organizacji. Stanowią podstawę do zbudowania kodeksu etycznego.

Wyniki badania kultury organizacyjnej powinny określać także stopień jej powiązania z elementami, na które wpływa:

 • Wynikami pracy jednostek, wydajnością organizacyjną, satysfakcją z pracy i zaangażowaniem
 • Strategią planowania i realizacją zadań, organizacją pracy w przedsiębiorstwie
 • Rekrutacją i selekcją pracowników oraz ich akceptacją przez firmę
 • Skalę występowania oporów wobec zmian i konfliktów organizacyjnych
 • Innowacjami i rozwojem nowych produktów
 • Procedurami, standardami i komunikacją wewnętrzną
 • Działaniami szkoleniowymi i rozwojowymi (modele kompetencyjne)
 • Systemami wynagrodzeń i motywacyjnymi.

Sprawdź naszą pełną ofertę.

Udostępnij: