fbpx

Doradztwo organizacyjne

Oferta doradztwa

Optymalizacja i efektywność pracy

Specjalizujemy się w doradztwie organizacyjnym. Nasze działania w tym obszarze wyróżniają się skutecznością wdrożeń wielu rozwiązań optymalizujących przedsiębiorstwa w różnych aspektach ich funkcjonowania.
Boxes info Image
Audyt organizacyjny
Więcej
Boxes info Image
Audyt kadrowy i wsparcie dla działów kadr
Więcej
Boxes info Image
Analizy pracy
Więcej
Boxes info Image
Macierze podziału zadań
Więcej
Boxes info Image
Opisy stanowisk pracy
Więcej
Boxes info Image
Optymalizacja zatrudnienia: fotografia dnia pracy, etatyzacja, obciążenie zadaniami
Więcej
Boxes info Image
Modelowanie struktur organizacyjnych i opracowanie regulaminu organizacyjnego
Więcej
Boxes info Image
Regulamin pracy
Więcej
Boxes info Image
Mapowanie procesów
Więcej
Boxes info Image
KPI (kluczowe wskaźniki efektywności stanowisk)
Więcej
Boxes info Image
Badanie satysfakcji i opinii pracowników
Więcej
Boxes info Image
Badanie kultury organizacyjnej, kodeksy etyczne, zarządzanie wartościami
Więcej
Boxes info Image
Przeciwdziałanie mobbingowi
Więcej
Boxes info Image
Audyt systemu wynagrodzeń
Więcej
Boxes info Image
Badanie rynku wynagrodzeń
Więcej
Boxes info Image
Wartościowanie stanowisk
Więcej
Boxes info Image
Macierz wartości stanowisk
Więcej
Boxes info Image
System wynagrodzeń, regulamin wynagrodzeń / zakładowy układ zbiorowy pracy / porozumienie płacowe
Więcej
Boxes info Image
Ścieżki awansów płacowych, taryfikator kwalifikacyjny
Więcej
Boxes info Image
System premiowy
Więcej
Boxes info Image
System oceny okresowej i regulamin oceny pracy
Więcej