fbpx

Doradztwo organizacyjne

Projekt

Mapowanie procesów

Cel / Charakterystyka

Mapowanie procesów stanowi narzędzie diagnostyczne, jest kluczową częścią audytu organizacyjnego, jeżeli jego celem jest np. zmiana organizacji pracy. Mapowanie to sposób identyfikacji nieprawidłowego działania poszczególnych ogniw i/lub uczestników oraz zrozumienia, co należy poprawić, aby działały lepiej. Mapowanie jest narzędziem służącym do:

  • Identyfikacji procesów głównych i pomocniczych
  • Identyfikacji komórek/ stanowisk odpowiedzialnych za powodzenie realizacji poszczególnych procesów
  • Zgrupowania poszczególnych działów/ stanowisk zgodnie z przynależnością do określonego procesu
  • Stworzenie macierzy podziału zadań i umiejscowienia stanowisk w procesie
  • Diagnozy luk organizacyjnych
  • Opracowania wniosków i rekomendacji dotyczących usprawnień organizacyjnych i optymalizacji zasobów ludzkich.

Mapowanie procesów

Efekt

Diagnoza luk organizacyjnych. Odzwierciedlenie przebiegu procesów w ramach przedsiębiorstwa. Podstawa do wyłapania luk i nieprawidłowości w zakresie przebiegu procesów i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami oraz projektowania procedur. Mapowanie procesów odwzorowuje stopień optymalności wykorzystania zasobów organizacyjnych.

Wykorzystanie

Główne narzędzie do modelowania procesów lub struktur organizacyjnych. Często wykorzystywane przy optymalizacji procesów i projektowaniu nowej organizacji pracy. Służy zarówno do stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu procesów jak i do zaprojektowania pożądanych zmian.

Sprawdź naszą pełną ofertę.

Udostępnij: