fbpx

Doradztwo organizacyjne

Projekt

Macierz wartości stanowisk

Cel / Charakterystyka

Macierz wartości stanowisk jest narzędziem, dzięki któremu można zakwalifikować stanowiska z punktu widzenia ich wartości rynkowej (niski i wysoki poziom wynagrodzenia rynkowego – mediana/średnia) oraz poziomu wynagrodzenia tego stanowiska w przedsiębiorstwie. Niezbędne dane, które są wykorzystywane przy kwalifikowaniu to poziom wynagrodzenia zasadniczego w przedsiębiorstwie oraz szczegółowa analiza rynku wynagrodzeń w poszczególnych grupach stanowisk.

Macierz wartości stanowisk

Efekt

Dzięki macierzy wartości stanowisk można uporządkować relacje w wynagrodzeniach wewnątrz przedsiębiorstwa oraz określić punkt wyjścia do kreowania polityki płacowej. To także możliwość określenia pozycji przetargowej pracodawcy oraz pracownika, świadomość własnej pozycji rynkowej i wpływu wynagrodzeń na możliwość rozwoju przedsiębiorstwa.

Wykorzystanie

  • określenie relacji płacowych w przedsiębiorstwie,
  • świadomość „rynkowej ceny” poszczególnych stanowisk,
  • punkt wyjścia do opracowania polityki płacowej,
  • argumentacja do rozmów z stroną społeczną w zakresie kształtowania polityki wynagrodzeń,
  • możliwość powiązania z wartościowaniem stanowisk i określeniem znaczenia stanowiska w przedsiębiorstwie.

Sprawdź naszą pełną ofertę.

Udostępnij: