fbpx

Doradztwo organizacyjne

Projekt

Audyt kadrowy i wsparcie dla działów kadr

Cel / Charakterystyka

Audyt kadrowy jest elementem diagnozy obligatoryjnych dla pracodawcy procesów związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Zajmujemy się weryfikacją i dostosowaniem funkcjonującej w przedsiębiorstwie dokumentacji do wymogów obowiązującego prawa pracy oraz stosowanych w spółce procedur i rozporządzeń.
Celem tego audytu jest uzyskanie informacji określających mocne i słabe strony w obszarze archiwizacji kadrowej, które są podstawą do podejmowania działań korygujących i udoskonalających organizację pracy.

audyt kadrowy

Audyt kadrowy obejmuje:

  • Analizę dokumentacji kadrowej (akta osobowe, szkolenia przewidziane przepisami prawa),
  • Analizę rozliczania czasu pracy (ewidencja czasu pracy, harmonogramy, urlopy) wypłata wynagrodzenia wraz z należnymi dodatkami,
  • Analizę dokumentacji dotyczących rozliczania podróży służbowych,
  • Analizę PFRON, GUS (sprawozdawczość),
  • Analizę zatrudnienia pod kątem form zatrudnienia oraz zgodności z wymaganiami formalno prawnymi.

Prowadzimy również działania wspierające dla pracowników działów kadrowych, poza wspomnianym audytem takie jak:

  • Uporządkowanie dokumentacji zgodnie z wymogami prawa pracy i wnioskami z przeprowadzonego audytu kadrowego.
  • Wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowej wymaganej przy zatrudnieniu, trwaniu stosunku pracy i zwolnieniu pracownika.
  • Konsultacje z zakresu prawa pracy.
  • Czasowe delegowanie pracowników wspierających działania operacyjne działów kadrowych związane z spiętrzeniem zadań, modyfikacją oprogramowania, wdrożeniami informatycznymi, kontrolą lub zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy itd.

Efekt

Uporządkowana dokumentacja kadrowa. Podstawa do wyłapania luk i nieprawidłowości w zakresie organizacji pracy i ewidencjonowania dokumentów.

Wykorzystanie

Audyt kadrowy jest podstawą diagnozy poprawności prowadzonej dokumentacji pracowniczej i stanowi niezbędne źródło informacji do optymalizacji rozwiązań organizacyjnych.

Sprawdź naszą pełną ofertę.

Udostępnij: