fbpx

Doradztwo organizacyjne

Projekt

Badanie rynku wynagrodzeń

Cel / Charakterystyka

Badanie rynku wynagrodzeń branżowych to jeden z podstawowych elementów, który oprócz wartościowania stanowisk i możliwości finansowych przedsiębiorstwa powinien być brany pod uwagę przy projektowaniu i wdrażaniu zmian w systemach wynagrodzeń. Zmiany w tychże systemach coraz częściej stanowią o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw tj. o ich możliwości zatrudniania i „ściągania” z rynku wysoko wykwalifikowanej kadry. Coraz częściej są też katalizatorem zmian w szerszym aspekcie organizacyjnym.

Celem badań rynku wynagrodzeń jest:

  • analiza tendencji rynkowych dotyczących wynagrodzeń branżowych,
  • porównanie minimalnych i maksymalnych stawek wynagrodzeń w poszczególnych grupach stanowisk (40 grup zaszeregowania) i spozycjonowanie poszczególnych przedsiębiorstw na tle branży,
  • wyznaczenie i analiza współczynnika rozpiętości płac w poszczególnych przedsiębiorstwach (współczynnik ten jest ważnym punktem odniesienia przy konstrukcji założeń polityki płac),
  • analiza rozpiętości płac w ramach poszczególnych grup stanowisk,
  • analiza wynagrodzeń branżowych w kontekście zmian zachodzących w systemach wynagrodzeń (m.in. likwidacja lub ograniczenie wymiaru nagród jubileuszowych, likwidacja dodatku stażowego, zmiana struktury wynagrodzeń itp.)

Badanie rynku wynagrodzeń prowadzimy corocznie, od 2010 roku. Do tej pory w badaniu wzięło udział 70 przedsiębiorstw branży wodociągowo kanalizacyjnej z siedmiu województw.

Badanie rynku wynagrodzeń
Badanie rynku wynagrodzeń

Efekt

Porównanie wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. Możliwość określenia pozycji rynkowej w poszczególnych grupach zaszeregowania pracowników.

W zależności od potrzeb dane prezentowane są w układach:

  • szczegółowym – dane są prezentowane na poziomie poszczególnych firm, dotyczą przedziałów wynagrodzeń w różnych rodzajach stanowisk,
  • regionalnym – dane prezentowane są na poziomie grupy firm danego województwa/ regionu, dotyczą przedziałów wynagrodzeń w różnych rodzajach stanowisk,
  • ogólnobranżowym – dane prezentowane są na poziomie branżowym, dotyczą przedziałów wynagrodzeń na poszczególnych rodzajach stanowisk.

Wykorzystanie

Badanie rynku wynagrodzeń jest bardzo użyteczna w przypadku wprowadzania zmian w systemach wynagrodzeń. Pozwala podejmować racjonalne decyzje w zakresie polityki płacowej. Pozwala na diagnozę̨ własnej pozycji rynkowej w określonych grupach stanowiskowych. Daje możliwość opracowania macierzy wartości stanowisk.

Sprawdź naszą pełną ofertę.

Udostępnij: