fbpx

Doradztwo organizacyjne

Projekt

Modelowanie struktur organizacyjnych i opracowanie regulaminu organizacyjnego

Cel / Charakterystyka

Modelowanie struktur organizacyjnych i opracowanie regulaminu organizacyjnego służy wyznaczeniu nowego porządku organizacyjnego i wyeliminowaniu luk organizacyjnych mających wpływ na przebieg procesów i szeroko pojętą komunikację. Proces modelowania struktury organizacyjnej poprzedzony jest analizami pracy oraz analizami procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa (audytem organizacyjnym). Przeprowadzane są wywiady indywidualne z pracownikami na poszczególnych szczeblach organizacji co daje podstawę do zidentyfikowania i określenia elementów procesu pracy na poszczególnych stanowiskach.
Celem tych analiz jest:

  • Wskazanie luk i miejsc, w których powstają marnotrawstwa
  • Zebranie informacji dotyczących faktycznej organizacji pracy i podziału zadań przypisanych do poszczególnych stanowisk i komórek organizacyjnych
  • Wpływu poszczególnych czynników na efektywność pracy
  • Danych dotyczących przepływu/obiegu informacji
  • Identyfikacja problemów w poszczególnych działach oraz na poziomie ogólnofirmowym.

Efekt

W efekcie zmian uzyskuje się pożądany (optymalny) porządek organizacyjny uwzględniający optymalny podział zadań oraz podział i wyznaczenie ram odpowiedzialności. Zazwyczaj modelowanie struktury jest podstawą opracowania regulaminu organizacyjnego i schematu.

modelowanie struktur organizacyjnych

Wykorzystanie

Modelowanie struktur organizacyjnych eliminuje marnotrawstwa. Pozwala organizacji działać efektywniej. Często przeprowadza się je przed rozpoczęciem procesu wartościowania i budowy systemu wynagrodzeń po to, by nie wyceniać wcześniej zdiagnozowanych anomalii organizacyjnych lub nierzeczywistej (nieaktualnej) struktury, nieadekwatnej do bieżącego podziału zadań.

Sprawdź naszą pełną ofertę.

Udostępnij: