fbpx

Doradztwo organizacyjne

Projekt

System premiowy

Cel / Charakterystyka

System premiowy ma na celu poprawę efektywności pracy. Musi być prawidłowo dobrany do poszczególnych grup pracowników aby wywoływał pożądany skutek. Projektowanie systemu premiowego powinno obejmować:

  • opracowanie systemu motywacji materialnej (w oparciu o audyt obecnego systemu wynagrodzeń całkowitych i badania satysfakcji),
  • opracowanie systemu motywacji pozamaterialnej polegającej na doborze odpowiednich metod i narzędzi (w oparciu o analizę pracy i badania satysfakcji),
  • opracowanie systemu zasad premiowania (w tym mierników jakościowych i ilościowych),
  • opracowanie arkuszy oraz regulaminu premiowania,
  • powiązanie nowego systemu motywacyjnego z innymi narzędziami polityki kadrowej i systemów zarządzania (m.in. z systemem ocen okresowych, system awansów) i przeszkolenie w tym zakresie kadry kierowniczej,
  • rekomendację działań mogących wspomóc działania systemu (np. stworzenie wstępnych założeń do opracowania systemu zarządzania przez cele, zarządzania zbalansowaną kartą wyników).

system premiowy

Efekt

Wzrost motywacji pracowników.
 W zależności od zaprojektowanych narzędzi premiujących/ motywujących można wpłynąć np. na docenienie pracowników nastawionych na efekty. Dobrze skonfigurowany system premiowy daje możliwość różnicowania wynagrodzeń wśród pracowników o tym samym zakresie zadań i wymagań oraz o tej samej płacy zasadniczej oraz pozbawienie uznaniowości premii i oparcie jej o mierzalne, jasne kryteria.

system motywacyjny

Wykorzystanie

System premiowy ułatwia prowadzenie efektywnej
 polityki personalnej w zakresie rozwoju pracowników i realizację wyznaczonych zadań. Można powiązać je z systemami oceny okresowej pracowników lub polityką zarządzania przez cele. Dają możliwość opłacania jakości pracy.

Sprawdź naszą pełną ofertę.

Udostępnij: