eduPartners
Doradztwo
 

Przeciwdziałanie mobbingowi

Kilka lat temu problematyka mobbingu w organizacji budziła być może zaciekawienie, być może uśmiech, jednym słowem nie spędzała snu z powiek ani pracownikom ani pracodawcom. Tak długo, jak mówiło się wyłącznie o kulturze zarządzania, o partnerskim czy demokratycznym stylu zarządzania lub kulturze organizacyjnej, to problematyka nękania pracowników była pewnego rodzajem tematem tabu – niestety często występującym. W momencie pojawienia się uregulowań natury prawnej, które to uregulowania doprecyzowały obowiązki pracodawców w zakresie przeciwdziałania zjawisku temat mobbingu na stałe zagościł w życiu wielu firm: z jednej strony dawał szanse ofiarom na zaprzestanie molestowania, z drugiej jednak otwarł furtkę dla osób, które bezpodstawnie pomawiają o mobbing.

Art. 943 jednoznacznie stwierdza, że pracodawca nie tylko powinien powstrzymywać się od działań mobbingowych, ale również ma obowiązek przeciwdziałać im. Działania prewencyjne to zatem z jednej strony powinność, z drugiej natomiast zabezpieczenie przed możliwymi skutkami wystąpienia mobbingu w firmie. W 2011 roku sytuacja pracodawców zmieniła się: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 sierpnia 2011 orzekł, że choć przeciwdziałanie mobbingowi jest obowiązkiem pracodawcy, to jeżeli firma wdraża elementy polityki antymobbingowej i szkoli pracowników z rozpoznawania i zwalczania mobbingu - może zostać zwolniona z konieczności wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień, nawet jeśli pracownik faktycznie został dotknięty mobbingiem.

W związku z obowiązkiem natury prawnej jak i chęcią wielu pracodawców do przeciwdziałania praktykom mobbingowym proponujemy kompleksowe działania doradcze obejmujące:
  1. Opracowanie i wdrożenie polityki antymobbingowej (stworzenie procedury antymobbingowej dla przedsiębiorstwa klienta (narzędzi prewencyjnych i interwencyjnych),
  2. Przeszkolenie pracowników w zakresie identyfikacji źródeł mobbingu, poznania uwarunkowań prawnych w kontekście Prawa Pracy, poznania metod przeciwdziałania mobbingowi),
  3. Przeszkolenie kadry kierowniczej z tematyki przeciwdziałania mobbingowi oraz zarządzaniu sytuacjami konfliktowymi (wdrożenie najlepszych praktyk menedżerskich zapobiegających praktykom mobbingowym w organizacji poprzez: podniesienie świadomości oraz podkreślenie znaczenia profilaktyki w przeciwdziałaniu praktykom mobbingowym w organizacji, zdobycie przez osoby zarządzające innych umiejętności identyfikowania zjawiska mobbingu i reagowania na to zjawisko w przypadku jego wystąpienia; poznania metod bronienia się przed oskarżeniem o mobbing),
  4. Przeszkolenie komisji antymobbingowej (wewnątrzzakładowego organu przeciwdziałającego zjawisku) z zakresu mediacji i rozpoznawania sytuacji mobbingowych,
  5. Pomoc w wdrożeniu procedury i przygotowaniu narzędzi informacyjnych (materiały, testy dla pracowników).
Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w wdrożeniu polityki antymobbingowej zachęcamy do kontaktu.

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny projektu Przeciwdziałanie mobbingowi prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, przez formularz kontaktowy lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Zobacz także

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Magdalena Korga
Szkoleniowiec, prawnik

Specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, prawa cywilnego i gospodarczego. Praktyk, zajmuje się doradztwem prawnym, w tym w szczególności specjalizując się w tematyce ochrony danych osobowych prowadzi wdrożenia systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz pełni funkcje Administratora bezpieczeństwa informacji we współpracujących spółkach. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners