fbpx

Szkolenia

Szczegóły szkolenia

System ocen okresowych pracowników i zarządzanie kompetencjami

Cele szkolenia

 • Prezentacja zasad budowania efektywnego systemu ocen okresowych
 • Trening umiejętności konstruowania narzędzi oceny pracownika
 • Prezentacja możliwości wykorzystania wyników oceny pracowniczej
 • Prezentacja metod doskonalenia kadr w przedsiębiorstwie
 • Trening umiejętności tworzenia efektywnego systemu doskonalenia kadr

Program szkolenia

 1. Kompetencje jako podstawa systemu oceny okresowej pracowników
  • Kompetencje a kwalifikacje
  • Jakich kompetencji oczekujemy od mistrza, kierownika, pracownika?
  • Definiowanie kompetencji na różne stanowiska
  • Kompetencje jako podstawa systemu oceny jakości pracy
 2. System ocen
  • Skuteczność systemu
  • Skuteczność systemu ocen okresowych
  • Budowanie efektywnego systemu ocen
  • Elementy systemu ocen
  • Korzyści systemu ocen
  • Cele systemu ocen
  • Zasady realizowania procesu oceny
 3. Zasady tworzenia systemu
  • Co oceniamy? Kryteria i mierniki efektywności stanowisk
  • Etapy tworzenia systemu ocen
  • Kryteria ocen i wyznaczniki behawioralne
 4. Metody oceny
  • Relatywne (porównanie parami, rozkład normatywny, ranking) – korzyści i ograniczenia
  • Absolutne (ocena opisowa, punktowa skala ocen/ skale graficzne, skale behawioralne i Assessment center, 360, 180)
  • Samoocena
  • Ocena oparta na kompetencjach
 5. Bariery wdrożenia systemów ocen okresowych
  • Rola kadry menedżerskiej w wprowadzeniu systemów ocen okresowych
  • Zmiana organizacyjna
  • Zachowania pracowników
  • Rola związków zawodowych w procesie tworzenia i wdrażania systemu ocen okresowych
 6. Tworzenie arkuszy ocen okresowych
  • Błędy w tworzeniu arkuszy
  • Przykładowe arkusze ocen – analiza i tworzenie
 7. Wykorzystanie wyników systemów ocen okresowych
  • Ocena potencjału kadrowego w kontekście polityki personalnej
  • Efektywny system doskonalenia kadr i jego składniki
  • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, plany szkoleń
  • Ścieżki kariery
  • Planowanie rozwoju kadr

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej działów kadr, personalnych, osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi.

Sprawdź więcej naszych szkoleń

Udostępnij: