fbpx

Szkolenia

Szczegóły szkolenia

Poszukiwany, poszukiwana czyli rekrutacja i selekcja pracowników

Cele szkolenia

 • nabycie umiejętności tworzenia profili zadaniowych, kompetencyjnych i celowych
 • poznanie nowoczesnych metod zatrudniania (efektywność źródeł rekrutacji w firmie)
 • prezentacja i ocena metod selekcji
 • Trening umiejętności przeprowadzania wywiadu selekcyjnego (symulacje rozmów)
 • Trening stosowania różnych źródeł selekcji
 • Trening umiejętności wprowadzenia do pracy

Program szkolenia

 1. Tworzenie profilu wymagań wobec kandydata czyli kogo tak naprawdę szukamy?
  • Praktyczne metody budowania profilu wymagań (profil celowy, zadaniowy i kompetencyjny), tworzenie ogłoszeń
 2. Metody rekrutacji
  • Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna
 3. Metody selekcji – analiza skuteczności, trening w stosowaniu, dostosowanie do poszczególnych stanowisk
  • Selekcja wstępna i analiza dokumentów
  • Wywiad selekcyjny
  • Metody testowe
  • Referencje, wywiad środowiskowy, zadania próbne
 4. Sztuka prowadzenia wywiadu selekcyjnego czyli jak i o co pytać?
  • Fazy wywiadu, strategie rozmowy
  • Zadawania pytań i analiza odpowiedzi (metoda STAR, wywiad chronologiczny, behawioralno-hipotetyczny)
  • Znaczenie komunikacji niewerbalnej
  • Błędy podczas wywiadu
  • Interpretacja informacji uzyskanych w trakcie wywiadu
 5. Wybór kandydata
  • Przygotowanie arkuszy oceny kandydatów
  • Rola poszczególnych członków zespołu oceniającego
  • Wyniki i ich interpretacja
  • Tworzenie raportu i wybór najlepszych kandydatów
 6. Wprowadzenie do pracy i ocena po okresie próbnym
  • Proces adaptacji społeczno-zawodowej
  • Szkolenie stanowiskowe – coaching jako metoda wprowadzenia do pracy
  • Ocena kompetencji i zaangażowania, przewidywanie efektywności
  • Błędy w procesie wprowadzenia do pracy
 7. Podsumowanie i ewaluacja szkolenia

Grupa docelowa

 • Pracownicy działów kadr, zasobów ludzkich, HR odpowiedzialni za rekrutację pracowników
 • Kadra kierownicza i dozoru biorąca udział w procesie selekcji

Sprawdź więcej naszych szkoleń

Udostępnij: