fbpx

Szkolenia

Szczegóły szkolenia

Profilaktyka pogryzień dla osób pracujących w warunkach ryzyka kontaktu z nieznanymi psami

Cele szkolenia

 • Zmniejszenie obawy osób wystawionych na kontakt z obcymi zwierzętami
 • Zmniejszenie ryzyka pogryzienia przez psa w czasie wizyty na posesji / w domu / w mieszkaniu
 • Rozpoznanie sytuacji potencjalnie stwarzających zagrożenie
 • Nauka reagowania w sytuacjach zagrożenia
 • Zwiększenie świadomości komunikacji pies – człowiek, człowiek – pies
 • Zmiana zachowania w celu eliminacji zachowań prowokujących psa do agresji
 • Rozumienie komunikatów wysyłanych przez psa – odczytywanie intencji psa
 • Stworzenie nawyków umożliwiających komfortową pracę w obecności zwierzęcia
 • Nauka asertywnej komunikacji z właścicielem psa

Program szkolenia

 1. Sygnały komunikacyjne u psów
 2. Drabina komunikacji agresywnej
  • Ziewanie, oblizywanie się – objaw znudzenia, czy powód do bycia uważnym
  • Dlaczego pies warczy, szczeka, pokazuje zęby, dobiega do nogi itp.
  • Sygnały dawane głosem, uszami, ogonem, głową, pozycją ciała
  • Rozpoznawanie natężenia poziomu stresu u psa
  • Zmniejszanie poziomu stresu u psa – zmniejszenie ryzyka zachowania agresywnego
 3. Czynniki wzmagające agresję
  • Czynniki regulujące zachowanie psa – spokojny pies > bezpieczny człowiek
  • Postawa ciała i gestykulacja człowieka w rozumieniu psa – jak jesteśmy odbierani
  • Stres jako bezpośredni czynnik wpływający na taktykę działania psa
  • Czy oraz jak dotykać obce zwierzę – zasady kontaktu z obcym psem
 4. Zasady zachowania w czasie wykonywania czynności służbowych
  • Wchodzenie na teren zajmowany przez zwierzę
  • Praca w obecności psa – świadome zachowanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa
  • Opuszczanie posesji – jak bezpiecznie opuścić posesję
  • Pozycja ciała, komunikacja werbalna i niewerbalna – zapobieganie nieświadomemu prowokowaniu zachowań agresywnych
  • Komunikaty, które mogą uspokajać psa i zmniejszyć ryzyko wystąpienia zachowań niebezpiecznych dla człowieka
  • Czego należy unikać w kontakcie z psem – zachowania proagresywne
 5. Zachowanie w sytuacji zagrożenia
  • Rozpoznawanie sygnałów zapowiadających eskalację agresji
  • Bezpieczne zachowanie w sytuacji ataku psa – pozycja ciała, minimalizowanie skutków agresji psa
  • Sposoby na szybsze zakończenie potencjalnie zagrażającej sytuacji
 6. Radzenie sobie ze stresem związanym z wystawieniem na ryzyko pogryzienia
  • Techniki powrotu do dalszej spokojnej pracy
 7. Komunikacja asertywna z opiekunem psa
  • Asertywne proszenie o zabezpieczenie wejścia/pracy/wyjścia
  • Zwrócenie uwagi na niewłaściwe zachowanie psa
  • Odmowa wykonania pracy w sytuacji, kiedy opiekun psa nie współpracuje z nami
 8. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Grupa docelowa

Szkolenie dla osób pracujących w warunkach ryzyka kontaktu z nieznanymi psami

 • Odczytywacze wodomierzy
 • Inkasenci
 • Monterzy wodomierzy

Sprawdź więcej naszych szkoleń

Udostępnij: