fbpx

Szkolenia

Szczegóły szkolenia

Rozmowy z pracownikami – planujące, kontrolujące, motywujące, egzekwujące

Cele szkolenia

 • Podnoszenie umiejętności interpersonalnych i usprawnienie komunikacji podczas prowadzenia rozmów planujących, kontrolujących, egzekwujących, motywujących i oceniających
 • Dobieranie metody prowadzenia rozmowy w zależności od doświadczenia, predyspozycji i nastawienia pracownika
 • Nauczenie uczestników radzenia sobie w trudnych sytuacjach pojawiających się w trakcie rozmowy
 • Poznanie sposobów radzenia sobie z reakcjami podwładnego, zwłaszcza z jego emocjami
 • Rozwój umiejętności motywowania pracownika,
 • Rozwijanie u uczestników umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej odnośnie mocnych i słabych stron pracownika

Program szkolenia

 1. Zasady efektywnej rozmowy
  • Drzewo umiejętności
  • Przygotowanie: 11 kluczowych pytań
  • Język wypowiedzi, atmosfera rozmowy, unikanie najczęściej popełnianych błędów
 2. Reakcje na trudne rozmowy
  • Osobowość, temperament, płeć psychologiczna
  • Naturalne mechanizmy obronne (habituacja, empatia, reaktancja, samoocena)
 3. Rozmowa planująca
  • Kluczowe elementy rozmowy planującej
  • Elementy delegowania zadań – delegowanie zadań a delegowanie odpowiedzialności
  • Formułowanie celów (SMART)
 4. Rozmowa kontrolująca/monitorująca
  • Kluczowe elementy rozmowy kontrolującej/monitorującej pracę i postępy pracownika
 5. Rozmowa egzekwująca
  • Kluczowe elementy rozmowy, konstruktywna informacja zwrotna: FUKO
  • Radzenie sobie z emocjami
 6. Rozmowa motywująca
  • Czynniki wpływające na motywację, cykl oraz rodzaje potrzeb zawodowych
  • Systemy motywacyjne a rzeczywistość
  • Jak komunikować by zmotywować?
  • Gdzie kończy się motywacja a zaczyna manipulacja?
  • Narzędzia motywacji pozafinansowej
 7. Podsumowanie i zakończenie szkolenia
  • Jak pracować praktycznie z nowymi technikami?

Grupa docelowa

Zarząd, dyrektorzy, kierownicy, mistrzowie, brygadziści, koordynatorzy zespołów lub sekcji

Sprawdź więcej naszych szkoleń

Udostępnij: