fbpx

Szkolenia

Szczegóły szkolenia

Negocjacje w biznesie

Cele szkolenia

 • Rozwój umiejętności negocjacyjnych
 • Poznanie własnych zasobów i predyspozycji negocjacyjnych
 • Nauka strategii, taktyk i technik negocjacyjnych
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania celów negocjacyjnych, obszarów wspólnoty i przeciwieństw interesów
 • Poznanie styli i orientacji negocjacyjnych
 • Nabycie umiejętności wpływania na partnera i proces, metod wywierania wpływu
 • Nauka wykrywania manipulacji oraz zapobiegania im
 • Nauka radzenia sobie z trudnym partnerem

Program szkolenia

 1. Klient w procesie negocjacji
  • Podstawowe zachowania Klientów
  • Ćwiczenie – „Opętańczo spętani”
  • Czym są negocjacje i czemu mają służyć?
 2. Przygotowanie do negocjacji podstawą sukcesu
  • Trudny partner
  • Definiowanie celów negocjacji
  • Czy rozumiemy cele Klientów?
  • Przygotowanie do negocjacji
  • Zbieranie informacji o Kliencie
  • Studium przypadku
 3. Jak oddziaływać na Klienta w takcie negocjacji – wygląd, zachowanie, postawa
  • Tworzenie dobrego klimatu
  • Równowaga sił
  • Proces komunikacji
  • Kontrolowanie przebiegu rozmowy, słów, uczuć, zachowań i gestów
  • Sterowanie rozmową
  • Efektywne pozyskiwanie informacji w rozmowie
  • Typy pytań
  • Pytania zachęcające i zniechęcające
  • Pytanie DLACZEGO?
  • Pytania alternatywne
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 4. Jak oddziaływać na Klienta w takcie negocjacji – wygląd, zachowanie, postawa – ciąg dalszy
  • Grupa zakupowa, role poszczególnych uczestników grupy zakupowej
  • Definiowanie motywów zakupu poszczególnych uczestników grupy zakupowej
  • Manipulacja – identyfikacja i reagowanie
  • Umiejętność zdobywania zaufania Klienta
  • Typologia argumentów perswazyjnych – dostosowanie argumentów do typu Klienta
 5. Style negocjacji
  • Negocjowanie z silniejszym
  • Nastawienie kooperacyjne czy rywalizacyjne?
  • Styl rzeczowy
  • Negocjacje integracyjne
  • Elastyczność w negocjacjach
  • Osiąganie istotnych wyników
  • Strategie negocjacyjne
  • Manipulacje w negocjacjach
  • Fazy negocjacji 1
   • Przygotowanie do negocjacji
    • Określenie celów negocjacyjnych
    • Określenie maksymalnych pułapów ustępstw
    • Plan negocjacji
    • Określenie planowanego terminu zakończenia negocjacji
   • Szczegółowa diagnoza rzeczywistych potrzeb Klienta – pre negocjacje
   • Metody diagnozy
   • Cele diagnozy
   • Planowane efekty
   • Przygotowanie oferty
   • Opis rozumienia oczekiwań Klienta
   • Opis naszego podejścia
   • Prezentacja naszego rozwiązania
   • Opis efektów
   • Kalkulacja – poziom szczegółowości i wpływ wybranego rozwiązania na późniejsze strategie negocjacji kontraktu
  • Fazy negocjacji 2
   • Otwarcie rozmów
   • Prezentacja oferty /przedstawienie propozycji/ – manipulacja oczekiwaniami i naszymi możliwościami
   • Wskazanie zależności między korzyściami płynącymi z produktu a potrzebami
   • Używanie pomocy wizualnych
   • Rekomendacje
   • Ustępstwa i dodatkowe oferty w negocjacjach kontraktu
   • Techniki dokonywania ustępstw
  • Fazy negocjacji 3
   • Manipulacje i chwyty negocjacyjne
   • Manipulowanie emocjami
   • Wojna psychologiczna
   • Wywieranie presji
   • Kłamstwo w negocjacjach. Odgadywanie kłamstwa. Oznaki kłamstwa
   • Aspekt odporności psychicznej w negocjacjach
   • Kontrakt końcowy
    • Zasady postępowania przy zamykaniu transakcji
    • Pytanie potencjalnego Klienta o „opinię” podczas negocjacji

Czas szkolenia

2 dni (16 godzin dydaktycznych) lub 1 dzień* (8 godzin dydaktycznych)

* w przypadku szkolenia 1-dniowego program szkolenia zostanie skrócony i dostosowany do potrzeb klienta w ramach konsultacji z trenerem prowadzącym

Metody i środki szkolenia

 • wykład interaktywny,
 • dyskusja moderowana,
 • ćwiczenia w grupach
 • case study
 • symulacje sytuacji rzeczywistych</ li>

Sprawdź więcej naszych szkoleń

Udostępnij: