fbpx

Szkolenia

Szczegóły szkolenia

Komunikacja interpersonalna i asertywność

Cele szkolenia

 • Poznanie i usystematyzowanie wiedzy uczestników z zakresu komunikacji w kontaktach ze współpracownikami i odbiorcami
 • Doskonalenie komunikacji interpersonalnej, poznanie zasad i diagnoza własnej asertywności
 • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz pozytywnego wykorzystania stanu napięcia i stresu
 • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z krytyką, autodiagnoza mocnych i słabych stron zarządzania stresem

Program szkolenia

 1. Rola stereotypów i rutyny w komunikacji
  • Przedsiębiorstwo – czy monopoliście potrzebna jest komunikacja?
  • Stereotyp – szansa czy zagrożenie
  • Rutyna w codziennej komunikacji
 2. Wprowadzenie do komunikacji
  • Elementy skutecznej komunikacji (mowa ciała, głos, treść)
  • Teoria i zasady komunikacji
  • Model komunikacji, filtr, kierunki przepływu informacji
  • Bariery komunikacyjne
 3. Narzędzia usprawniające efektywną komunikację w kontakcie z współpracownikami i odbiorcami
  • Parafraza, parafraza z błędem
  • Dopytywanie
  • Wyjaśnianie, doprecyzowywanie
  • Podsumowanie
  • Klaryfikacja
  • Odzwierciedlenie
  • Aktywne słuchanie
 4. Rozwinięcie umiejętności przekonywania, argumentacji i perswazji
  • Sposób argumentacji a cechy osobowe rozmówcy
  • Argumentowanie pod kątem korzyści
  • Podstawowe techniki perswazji
 5. Komunikacja niewerbalna
  • Zasady interpretacji komunikatów niewerbalnych rozmówcy
  • Komunikacja jawna i ukryta
  • Proksemika
  • Kontakt wzrokowy
  • Znaczenie poszczególnych zespołów gestów
 6. Rola asertywności w komunikacji
  • Czym jest asertywność
  • Zachowania nieasertywne i ich następstwa
  • Diagnoza własnej asertywności
  • Asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikacja JA
  • Asertywna konfrontacja przekonań
  • Asertywne reagowanie na krytykę
 7. Podsumowanie szkolenia i ewaluacja szkolenia
  • Jak pracować praktycznie z nowymi technikami?

Grupa docelowa

Pracownicy wszystkich działów.

Sprawdź więcej naszych szkoleń

Udostępnij: