fbpx

Szkolenia

Szczegóły szkolenia

Motywowanie pracowników

Tylko w sytuacji, gdy ludzie wykazują chęć do jakiegoś działania i są do tego działania prawidłowo zmotywowani, można być pewnym o efekty. Dlatego skuteczny menedżer powinien potrafić wzbudzić w podwładnych pracownikach chęć do realizacji zadań, co zapewni skuteczny i efektywny poziom ich realizacji.
Udział w szkoleniu dostarczy praktycznej wiedzy pozwalającej wypracować techniki motywacji a także przełożyć tę wiedzę na praktykę.

Cele szkolenia

 • Opanowanie umiejętności motywowania siebie i innych
 • Opanowanie umiejętności planowania celów
 • Opanowanie umiejętności rozpoznawania trzech meta-programów
 • Opanowanie umiejętności motywowania poprzez cele
 • Nabycie umiejętności opracowania mapy motywacji zespołu

Program szkolenia

 1. Blok wstępny
  • Powitanie
  • Przedstawienie celu i programu szkolenia
  • Zasady panujące podczas szkolenia /kontrakt/
  • Prezentacja prowadzących oraz runda przedstawień uczestników
 2. Motywacja i motywowanie pracowników w aspekcie psychologicznym
  • Definicja motywacji
  • Teorie motywacji: teoria behawioralna, teoria McGregora, teoria potrzeb, teoria atrybucji, instrumentalna teoria motywacji
  • Motywacja pozytywna i negatywna – metody, rezultaty, wady
  • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
  • Czynniki motywujące i demotywujące pracowników
  • Motywowanie poprzez zaangażowanie
  • Motywowanie poprzez modelowanie
  • Wartości jako skuteczne motywatory
 3. Odpowiedzialność za wyniki i motywowanie
  • Metody wyznaczania celów – metoda WARTE
  • Cel indywidualny a cel zespołowy
  • Motywacja pozytywna i negatywna – metody, rezultaty, wady
  • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
  • Czynniki motywujące i demotywujące pracowników
  • Zasada CJTBM
 4. Indywidualne zarządzanie jednostką
  • Opracowywanie planów rozwoju i ścieżki kariery
  • Coaching
  • Mentoring
  • Feedback
  • Postawa życiowa a praca
  • Postawa a środowisko pracy
  • Postawa a sukces w pracy
  • Postawa a przewodzenie zespołowi ludzkiemu
  • Potrzeba osiągania sukcesów w pracy
 5. Wpływ pozytywnej postawy życiowej na wyniki w pracy
  • Czym jest pozytywna postawa życiowa?
  • Wymagania i oczekiwania pracowników w stosunku do pracodawcy i przełożonych
  • Budowanie pozytywnej postawy życiowej w oparciu o własne zasoby, możliwości i dokonania
 6. Systemy motywacyjne
  • Modele systemów motywacyjnych
  • Narzędzia motywacyjne dla pracowników nowo zatrudnionych i o dłuższym stażu
  • Motywowanie pozafinansowe
 7. Ewaluacja szkolenia
  • Pytania uczestników
  • Podsumowanie szkolenia
  • Rozdanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Czas szkolenia

1 dzień (8 godzin dydaktycznych) lub 2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Metody i środki szkolenia

 • wykład interaktywny
 • ćwiczenia, zadania indywidualne i grupowe
 • dyskusja moderowana
 • analiza przypadków

Sprawdź więcej naszych szkoleń

Udostępnij: