fbpx

Szkolenia

Szczegóły szkolenia

Przeciwdziałanie mobbingowi

Cele szkolenia

 • Poznanie pojęcia mobbingu i prawnych regulacji w świetle prawa międzynarodowego i Prawa Pracy
 • Poznanie zakresu odpowiedzialności pracodawcy z tytułu mobbingu
 • Poznanie granic prawnej ochrony przed mobbingiem w prawie cywilnym oraz karnym
 • Poznanie sposobów radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi i potencjalnie mobbingowymi
 • Poznanie metod przeciwdziałania mobbingowi
 • Poznanie metod bronienia się przed oskarżeniem o mobbing
 • Poznanie zagadnień procesowych ochrony przed mobbingiem w stosunkach pracy

Program szkolenia

 1. Pojęcie i istota mobbingu w stosunkach pracy
 2. Podstawy prawne ochrony przed mobbingiem
  • Akty prawa międzynarodowego
  • Konstytucja RP
  • Kodeks Pracy
 3. Działania mobbingowe: kiedy mówimy o mobbingu, konflikcie, różnicy interesów?
 4. Fazy mobbingu
 5. Kultura i sytuacja organizacyjna czyli co firma może zrobić aby przeciwdziałać sytuacjom potencjalnie mobbingowym? Co sprzyja występowaniu mobbingu?
  • Odpowiedzialność pracodawcy
  • Gwarancje ochrony przed mobbingiem w prawie cywilnym i prawie karnym
 6. Co robić, kiedy doszło do sytuacji o charakterze mobbingu? Organy i narzędzia prewencyjne, mediacyjne i koncyliacyjne.
 7. Zarządzanie dyrektywne a oskarżenia o mobbing
 8. Narzędzia tortur psychicznych czyli co to naprawdę jest mobbing i w jakich aspektach zarządzania występuje.
 9. Środki ostrożności – czyli jak się bronić i nie dopuszczać do zachowań o charakterze mobbingowym – polityka antymobbingowa w firmie.
 10. Komisja Antymobbingowa – meritum funkcjonowania
  • Podstawowe obowiązki członków Komisji Antymobbingowej
  • Tryb prowadzenie postępowań
  • Konsekwencje wynikające z wszczęcia postępowania antymobbingowego
  • Szanse i zagrożenia wynikające z uruchomienia postępowania antymobbingowego
 11. Zagadnienia procesowe
  • Tryb dochodzenia roszczeń
  • Postępowanie dowodowe
  • Dochodzenie roszczeń
  • Orzecznictwo w sprawach dotyczących mobbingu

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, kierowników, mistrzów, osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi.

Sprawdź więcej naszych szkoleń

Udostępnij: