fbpx

Szkolenia

Szczegóły szkolenia

Lider odporny psychicznie

Cele szkolenia

 • Praktyczne zapoznanie z koncepcją budowania odporności psychicznej
 • Poznanie siebie pod kątem odporności psychicznej i świadome zarządzanie nią
 • Trening umiejętności związanych z odpornością psychiczną.

Z PUNKTU WIDZENIA ORGANIZACJI WARSZTAT JEST INWESTYCJĄ WZMACNIAJĄCĄ:

 • motywację i zaangażowanie – gdyż poznanie „własnej odporności” buduje samoświadomość, która jest kluczem do zmian,
 • kształtowanie środowiska pracy sprzyjające realizowaniu pewnych wartości dotyczących współpracy i udzielania sobie informacji zwrotnych – odporność psychiczna to również wpływ, jaki wywieramy swoją postawą na innych.
 • skuteczność zawodową – pracownicy wykonujący pracę wymagającą szybkiego działania, podejmowania decyzji w oparciu o swoje zasoby.

Program szkolenia

 1. Czym jest odporność psychiczna i jakie ma znaczenie w zarządzaniu stresem.
 2. Poziomy odporności w obszarach:
  • kontroli – poczucie wpływu i sprawczości,
  • zaangażowania – odpowiedzialności,
  • wyzwań – gotowości do podejmowania nowych działań/ projektów,
  • pewności siebie – wiara we własne umiejętności.
 3. Diagnoza własnej odporności psychicznej za pomocą kwestionariusza Mental Tougness (MTQ48).
 4. Autodiagnoza swoich mentalnych zasobów : silne i słabe strony dotyczące odporności oraz sugestie dotyczące metod pracy z nimi – jak obrócić swoje “słabe” strony na swoją korzyść?
 5. Budowa własnej strategii zadbania o swoją odporność psychiczną (osobisty plan działania).
 6. Trening uważności na poziomie ciała tj. ćwiczenia redukcji stresu za pomocą świadomej uważności.
 7. Trening mentalny- praca z automotywacją, konfrontowanie się z niepowodzeniami i wewnętrznymi blokadami (nie mogę, nie potrafię), model poznawczy powstawania stresu (błędne i bezbłędne koło).

W zależności od diagnozy i przebiegu szkolenia trening może być poszerzony o dodatkowy trening związany z kontrolą emocji i wyznaczaniem celów.

Czas szkolenia

2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Metody i środki szkolenia

Osoby pracujące pod presją czasu i ciągłych wyzwań oraz narażone na stres.

Prowadzący:

Agnieszka Michalska-Rechowicz

Sprawdź więcej naszych szkoleń

Udostępnij: