fbpx

Szkolenia

Szczegóły szkolenia

Efektywne delegowanie zadań i odpowiedzialności

Efektywne delegowanie zadań i odpowiedzialności polega na przekazywaniu podwładnym części własnej odpowiedzialności. Częstym błędem kierownika jest jednak silna wewnętrzna potrzeba sprawowania kontroli nad wszystkimi zadaniami i poszczególnymi pracownikami.

Szkolenie pozwala kierownikom zrozumieć korzyści, jakie niesie delegowanie uprawnień, dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu stosowania skutecznych technik delegowania zadań i uprawnień a także rozwija umiejętność określania zadań, które należy delegować.

Cele szkolenia

 • Podniesienie umiejętności delegowania uprawnień i zadań
 • Przedstawienie zasad delegowania zadań i uprawnień w zależności od typu osobowości pracownika
 • Poznanie metod, technik i procedur delegowania zadań i uprawnień
 • Podniesienie umiejętności prowadzenia rozmowy z pracownikiem w zakresie przekazywania mu informacji zwrotnej dotyczącej wykonania zadania

Program szkolenia

 1. Blok wstępny
  • Powitanie
  • Przedstawienie celu i programu szkolenia
  • Zasady panujące podczas szkolenia /kontrakt/
  • Prezentacja prowadzących oraz runda przedstawień uczestników
 2. Analiza czasu
  • Sporządzanie budżetu czasu – na co zużywamy nasz czas?
  • Diagnozowanie tzw. złodziei czasu
  • Sposoby radzenia sobie z największymi złodziejami czasu
 3. Proces wytyczania celów i priorytetów
  • Definiowanie celów – warunki poprawnego sformułowania celu
  • Formuła WARTE
  • Na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu swoich celów
  • Pisemne ustalanie celów
  • Kontrola i weryfikacja celów
  • Wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych
 4. Efektywne zarządzanie swoją pracą w planowaniu przebiegu dnia
  • Ile czasu należy poświęcać na planowanie swoich codziennych czynności?
  • Jak ustalać priorytety pod względem ich pilności i ważności?
  • Organizacja pracy poprzez planowanie efektywnych bloków pracy
  • Krzywa sprawności
  • Plan działania
  • Tabela spędzonego czasu
 5. Funkcje kierownicze kluczowe dla delegowania
  • Korzyści z delegowania
  • Poziomy delegowania
  • Przyczyny niedelegowania
  • Problemy z delegowaniem i jak je rozwiązywać
  • Tworzenie harmonogramu zadań
 6. Delegowanie
  • Zlecanie zadań
  • Dopasowanie zadań do poszczególnych pracowników
  • Zakres powierzonej odpowiedzialności a rodzaj sprawowanej kontroli wykonania
  • Stopnie delegowania uprawnień
  • Strefy delegowania zadań
  • Znaczenie odpowiedniego komunikowania delegowanych zadań i uprawnień
 7. Bariery w delegowaniu uprawnień
  • Rodzaje barier w delegowaniu uprawnień i zadań
  • Stereotypy dotyczące delegowania uprawnień i zadań
 8. Ocena pracownika po wykonaniu zadania
  • Tworzenie atmosfery rozmowy
  • Technika prowadzenia rozmowy
  • Przekazywanie informacji pozytywnej i negatywnej
  • Wpływ emocji na przebieg rozmowy oceniającej pracownika
 9. Ewaluacja szkolenia
  • Pytania uczestników
  • Podsumowanie szkolenia
  • Rozdanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Czas szkolenia

1 dzień (8 godzin dydaktycznych)* lub 2 dni (16 godzin dydaktycznych)

* w przypadku szkolenia 1-dniowego program szkolenia zostanie skrócony w toku konsultacji do zagadnień najistotniejszych z punktu widzenia potrzeb szkoleniowych.

Metody i środki szkolenia

 • wykład interaktywny
 • dyskusja moderowana
 • zadania indywidualne i grupowe
 • gry zespołowe

Sprawdź więcej naszych szkoleń

Udostępnij: