fbpx

Szkolenia

Szczegóły szkolenia

Prawo pracy – podstawowe zasady dla kadry kierowniczej, mistrzów i brygadzistów

Cele szkolenia

 • Poznanie praw i obowiązków wynikających z zawarcia umowy o pracę z pracownikiem
 • Nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach formalno prawnych, które związane są z zarządzaniem pracownikami

Program szkolenia

 1. Zawarcie umowy o pracę
  • Forma umowy i jej niezbędne elementy
 2. Wydawanie poleceń służbowych
  • Czy niezbędna jest forma pisemna? Kiedy pracownik może odmówić wykonania polecenia przełożonego?
  • Powierzenie pracownikowi innej pracy niż wynikająca z treści umowy o pracę
 3. Harmonogram pracy
  • Prawidłowe sporządzenie harmonogramu czasu pracy. Zmiana harmonogramu
  • Okresy rozliczeniowe i sposoby ich wydłużenia
 4. Nadgodziny
  • Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
  • Dopuszczalna liczba godzin nadliczbowych
  • Rekompensata z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych
 5. Przerwy w pracy
  • Obowiązek zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego
  • Praca w porze nocnej
  • Udzielanie urlopów wypoczynkowych, urlop na żądanie, urlop zaległy
 6. Odpowiedzialność porządkowa pracowników. Stosowanie upomnień, nagan oraz kar finansowych
 7. Równe traktowanie w zatrudnieniu
  • Zakaz dyskryminacji
 8. Najważniejsze obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami z zakresu BHP
 9. Badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne)
 10. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 11. Zakres odpowiedzialności pracodawcy i osób kierujących pracownikami przed inspektorem pracy
 12. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Grupa docelowa

Zarząd, dyrektorzy, kierownicy, mistrzowie, brygadziści, koordynatorzy zespołów lub sekcji

Sprawdź więcej naszych szkoleń

Udostępnij: