fbpx

Szkolenia

Szczegóły szkolenia

Profesjonalna sekretarka / asystentka

Cele szkolenia

 • Zdobycie nowych umiejętności oraz poszerzenie kwalifikacji niezbędnych w pracy sekretarki/asystentki.
 • Zbudowanie wizerunku wiarygodnej i profesjonalnej sekretarki/asystentki.
 • Poznanie mechanizmów poprawnej komunikacji międzyludzkiej.
 • Poznanie i przećwiczenie asertywnej komunikacji.
 • Poznanie technik efektywnej organizacji biura.
 • Poznanie zasad etykiety biznesowej.
 • Zwiększenie własnej produktywności.
 • Rozwinięcie umiejętności ustalania priorytetów i koncentrowania działań na osiąganiu zamierzonych rezultatów, poznanie skutecznych narzędzi planowania czasu i zadań.
 • Przedstawienie metod radzenia sobie ze „złodziejami czasu”.
 • Wzrost poczucia pewności siebie oraz rozwój umiejętności panowania nad własnymi emocjami 
w trakcie trudnych rozmów.
 • Identyfikowanie i praca z „trudnym klientem” w kontakcie telefonicznym i bezpośrednim.

Program szkolenia

 1. Dress code w pracy sekretarki/asystentki
  • Najczęściej popełniane gafy dotyczące ubioru.
  • Budowanie zaufania i wiarygodności w biznesie poprzez odpowiedni ubiór.
  • Psychologia koloru w biznesie.
  • Profesjonalny wizerunek (zasady komponowania ubioru, bazowe elementy garderoby, buty, dodatki, biżuteria, fryzura, makijaż).
 2. Savoir – vivre w pracy sekretarki/asystentki
  • Uniwersalne reguły zachowania się w pracy (powitanie, pozdrawianie, przedstawianie, tytułowanie, wstawanie z miejsca).
  • Etykieta w biznesie (wizytówki, precedencja, wydarzenia specjalne).
  • Savoir – vivre w komunikacji interpersonalnej.
 3. Zasady komunikacji e-mailowej
  • Specyfika komunikacji elektronicznej.
  • Redagowanie profesjonalnej wiadomości e-mail w korespondencji biznesowej.
  • Adresowanie wiadomości – co, kiedy, do kogo.
  • Temat wiadomości.
  • Powitanie i podpis.
  • Odpowiedź na e-mail.
  • Styl i rozplanowanie treści.
  • Załączniki.
  • Kiedy nie wysyłać maili?
  • Etykieta w korespondencji elektronicznej.
 4. Efektywna komunikacja interpersonalna – jedna z podstawowych umiejętności sekretarki/asystentki
  • Zasady efektywnej komunikacji.
  • Style komunikowania się i ich mocne/słabe strony.
  • Bariery komunikacyjne, czyli zakłócenia w komunikacji i sposoby ich niwelowania.
  • Rola komunikacji niewerbalnej w relacjach z przełożonym/współpracownikami/klientami: znaczenie mowy ciała, proksemika.
  • Zarządzanie informacją w sekretariacie.
  • Techniki i narzędzia efektywnej komunikacji.
 5. Efektywna komunikacja telefoniczna
  • Kultura pracy z telefonem.
  • Wykonywanie telefonów.
  • Odbieranie telefonu.
  • Doskonalenie umiejętności mówienia: brzmienie głosu, ton głosu, dykcja, akcentowanie, głośność mówienia, tempo mówienia.
  • Co pożądane, a co zabronione w rozmowie z klientem?
  • Błędy językowe i ich eliminowanie.
  • Komunikowanie a informowanie – różnice i podobieństwa.
  • Zakazane zwroty w rozmowie telefoniczne.
 6. Zarządzanie sobą w czasie w pracy sekretarki/asystentki
  • Autodiagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu i organizacji pracy.
  • Diagnozowanie „złodziei czasu” i sposoby radzenia sobie z największymi „złodziejami czasu”.
  • Strategie radzenia sobie ze stresem a zarządzanie sobą w czasie.
  • Temperament i osobowość a efektywność w obszarze zarządzania sobą w czasie.
  • Praca z celami (Trzy kluczowe Zasady Wyznaczania Celów, Skuteczny system wyznaczania celów, Kontrola i weryfikacja celów)
  • Planowanie (szczegółowe reguły planowania, PEP – sześć ogólnych kategorii planowania, Jak ustalać priorytety pod względem ich pilności i ważności?, Metoda 60/40 – dopasuj ją do swojej specyfiki pracy).
  • Technik organizacji pracy (efektywna organizacja dnia pracy, organizacja biurka lub miejsca pracy, moje biurko, mój komputer… mój system, przezwyciężanie nawyku odkładania spraw na później, Metoda 2 – 2 – 2 , Technika Pomodoro, GTD, czyli jak skupić się na rzeczach naprawdę ważnych, Metoda Gantta).
 7. Trudne sytuacje w kontaktach z klientami sekretariatu
  • Trudna sytuacja jako statystycznie nieuchronny element pracy.
  • Osobowościowa geneza „trudnego klienta”.
  • Style zachowań klientów.
  • Diagnoza zarzutów klienta.
  • Geneza sytuacji trudnych.
  • Rozróżnianie zarzutów rzeczywistych od pozornych.
  • Pomyślne rozwiązania sytuacji trudnych.
  • Narzędzia asertywności i ograniczania skutków stresu.
  • Zasoby odpornościowe i właściwości psychologiczne człowieka stosowane w radzeniu sobie ze stresem.
  • Techniki, metody i sposoby radzenia sobie ze stresem w takcie pracy i podczas kontaktu z „trudnym klientem”.
 8. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Sprawdź więcej naszych szkoleń

Udostępnij: