fbpx

Szkolenia

Szczegóły szkolenia

Profesjonalna obsługa klienta

Cele szkolenia

 • Zwiększenie satysfakcji klienta/ odbiorcy z obsługi
 • Budowanie profesjonalnego wizerunku firmy
 • Zmniejszenie ilości trudnych sytuacji w obsłudze klienta
 • Poznanie zasad komunikacji niewerbalnej i werbalnej
 • Doskonalenie umiejętności profesjonalnej obsługi klientów, w tym przez telefon
 • Poznanie siły i magii wypowiadanych słów
 • Doskonalenie umiejętności przeprowadzania telefonicznej rozmowy – wywiadu
 • Wzmocnienie kompetencji radzenia sobie z obiekcjami ze strony klienta

Program szkolenia

 1. Standardy obsługi klienta
  • Obsługa klienta a specyfika pracy danego działu przedsiębiorstwa
  • Wizerunek monopolisty
  • Nastawienie do klienta a ocena obsługi – co buduje wiarygodność i zaufanie?
  • Co buduje wiarygodność i zaufanie – atrybuty wyglądu
  • Powitanie klienta – rola pierwszego wrażenia w kształtowaniu dalszej części rozmowy
 2. Komunikacja w kontakcie telefonicznym z klientem
  • Bariery i błędy w komunikowaniu się przez telefon, reguły efektywnej komunikacji
  • Co pożądane a co niedozwolone
 3. Radzenie sobie z emocjami klienta
  • Powody powstawania emocji
  • Czynniki wyzwalające emocje klienta – zakazane zwroty w kontakcie z klientem
  • Krzywa natężenia emocji
  • Niewerbalne metody kontaktu z klientami zgłaszającymi obiekcje
  • Aktywne słuchanie – pokazywanie zainteresowania i zrozumienia
 4. Zasady pracy z telefonem
  • Kultura rozmowy telefonicznej
  • Planowanie rozmowy i formułowanie celu
 5. Psychologiczne taktyki wywierania wpływu – moc perswazji w dialogu
  • Dobór skutecznej taktyki perswazyjnej do rozmówcy – trening perswazji
 6. Obiekcje i reklamacje
  • Radzenie sobie w sytuacjach zasadnych zażaleń i obiekcji
  • Metody przyjmowania obiekcji ogólnych i zaczepnych
  • Koło konfliktu Moore’a – diagnoza konfliktu i metody jego rozwiązywania
 7. Zachowanie pracownika obsługi klienta a wizerunek Firmy
  • Etykieta komunikacji z klientem
  • Wpływ wyglądu pracownika i miejsca pracy na opinię klienta
  • Przekraczanie oczekiwań klienta jako metoda ułatwiania przyszłych kontaktów
 8. Radzenie sobie ze stresem
  • Stres jako naturalna reakcja człowieka
  • Skutki stresu i jego wpływ na funkcjonowanie
  • Metody zmniejszania poziomu stresu – co mogę zrobić po sytuacji stresowej
  • Metody redukcji wpływu stresu – metody filtrowania bodźców
  • Teoria Victora Frankla – pola wpływu, proaktywność
 9. Blok podsumowujący
  • Wykorzystane techniki i umiejętności

Grupa docelowa

Pracownicy zajmujący się bezpośrednią obsługą klienta (kadra kierownicza i dozoru, pracownicy działów obsługi klienta i umów, windykacji, kadr, księgowości, wydający warunki techniczne, dyspozytorzy).

Sprawdź więcej naszych szkoleń

Udostępnij: