eduPartners
Szkolenia
 

Negocjacje sprzedażowe

Wprowadzenie

Porozumienie jest głównym zamierzeniem dwustronnego procesu komunikacji, jakimi są negocjacje. W negocjacjach biznesowych zwykle mamy do czynienia z rozmowami pomiędzy kupującym a sprzedającym, gdzie każdy chce wynegocjować jak najkorzystniejszą cenę oraz pozostałe warunki.

NEGOCJACJE SPRZEDAŻOWE są szkoleniem skierowanym do pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż w firmie. Główny nacisk szkolenia położony jest na poznanie poszczególnych etapów przeprowadzania negocjacji sprzedażowych, w tym m.in. określenie typów klientów, przygotowania do negocjacji czy stosowania technik wywierania wpływu.

Grupa docelowa
 • pracownicy działu sprzedaży i obsługi klienta
 • kadra kierownicza
 • specjaliści biorący udział w negocjacjach
Cele szkolenia
 • rozwój umiejętności negocjacyjnych
 • poznanie własnych zasobów i predyspozycji negocjacyjnych
 • nauka strategii, taktyk i technik negocjacyjnych
 • nabycie umiejętności rozpoznawania celów negocjacyjnych, obszarów wspólnoty i przeciwieństw interesów
 • poznanie styli i orientacji negocjacyjnych
 • nabycie umiejętności wpływania na partnera i proces, metod wywierania wpływu
 • nauka wykrywania manipulacji oraz zapobiegania im
 • nauka radzenia sobie z trudnym partnerem
Zagadnienia szkoleniowe
 1. Klient w procesie negocjacji
  • Podstawowe zachowania Klientów
  • Ćwiczenie – „Opętańczo spętani”
  • Czym są negocjacje i czemu mają służyć?
 2. Przygotowanie do negocjacji podstawą sukcesu
  • Trudny partner
  • Definiowanie celów negocjacji
  • Czy rozumiemy cele Klientów?
  • Przygotowanie do negocjacji
  • Zbieranie informacji o Kliencie
  • Studium przypadku
 3. Jak oddziaływać na Klienta w takcie negocjacji – wygląd, zachowanie, postawa
  • Tworzenie dobrego klimatu
  • Równowaga sił
  • Proces komunikacji
  • Kontrolowanie przebiegu rozmowy, słów, uczuć, zachowań i gestów
  • Sterowanie rozmową
  • Efektywne pozyskiwanie informacji w rozmowie
  • Typy pytań
  • Pytania zachęcające i zniechęcające
  • Pytanie DLACZEGO?
  • Pytania alternatywne
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 4. Jak oddziaływać na Klienta w takcie negocjacji – wygląd, zachowanie, postawa – ciąg dalszy
  • Grupa zakupowa, role poszczególnych uczestników grupy zakupowej
  • Definiowanie motywów zakupu poszczególnych uczestników grupy zakupowej
  • Manipulacja – identyfikacja i reagowanie
  • Umiejętność zdobywania zaufania Klienta
  • Typologia argumentów perswazyjnych – dostosowanie argumentów do typu Klienta
 5. Style negocjacji
  • Negocjowanie z silniejszym
  • Nastawienie kooperacyjne czy rywalizacyjne?
  • Styl rzeczowy
  • Negocjacje integracyjne
  • Elastyczność w negocjacjach
  • Osiąganie istotnych wyników
  • Strategie negocjacyjne
  • Manipulacje w negocjacjach
 6. Fazy negocjacji 1
  • Przygotowanie do negocjacji
   • Określenie celów negocjacyjnych
   • Określenie maksymalnych pułapów ustępstw
   • Plan negocjacji
   • Określenie planowanego terminu zakończenia negocjacji
  • Szczegółowa diagnoza rzeczywistych potrzeb Klienta – pre negocjacje
   • Metody diagnozy
   • Cele diagnozy
   • Planowane efekty
   • Przygotowanie oferty
   • Opis rozumienia oczekiwań Klienta
   • Opis naszego podejścia
   • Prezentacja naszego rozwiązania
   • Opis efektów
   • Kalkulacja – poziom szczegółowości i wpływ wybranego rozwiązania na późniejsze strategie negocjacji kontraktu
 7. Fazy negocjacji 2
  • Otwarcie rozmów
  • Prezentacja oferty /przedstawienie propozycji/ - manipulacja oczekiwaniami i naszymi możliwościami
  • Wskazanie zależności między korzyściami płynącymi z produktu a potrzebami
  • Używanie pomocy wizualnych
  • Rekomendacje
  • Ustępstwa i dodatkowe oferty w negocjacjach kontraktu
  • Techniki dokonywania ustępstw
 8. Fazy negocjacji 3
  • Manipulacje i chwyty negocjacyjne
  • Manipulowanie emocjami
  • Wojna psychologiczna
  • Wywieranie presji
  • Kłamstwo w negocjacjach. Odgadywanie kłamstwa. Oznaki kłamstwa
  • Aspekt odporności psychicznej w negocjacjach
  • Kontrakt końcowy
   • Zasady postępowania przy zamykaniu transakcji
   • Pytanie potencjalnego Klienta o „opinię” podczas negocjacji
Metody i środki szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • studia przypadków
 • wykład interaktywny

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny szkolenia Negocjacje sprzedażowe prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, za pomocą formularza kontaktowego lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Zobacz także

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Cezary Wojtczak
Trener, szkoleniowiec, dziennikarz

Trener biznesu, handlowiec-praktyk, dziennikarz, prezenter i wykładowca akademicki. Od kilku lat zajmuje się doradztwem biznesowym i szkoleniami z zakresu zarządzania, obsługi klienta, technik sprzedaży i negocjacji, wystąpień publicznych, prezentacji, etykiety biznesu, kreowania wizerunku oraz public&media relations. Autor i współautor programów szkoleniowych. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners