eduPartners
Szkolenia
 

Komunikacja menedżerska

„Rzeczowy i ludzki sukces szefa polega (…) na tym,
że rozmawia on ze swoimi ludźmi”
(F. Schulz von Thun; J. Ruppel)

Wprowadzenie

Szkolenie pokazuje jakie są konstruktywne sposoby komunikowania się w organizacji. Jak komunikować się i prezentować swoje stanowisko w sposób jasny, czytelny i efektywny. Uczy, jak efektywnie wykorzystać komunikację do zdobycia przewagi w kontaktach interpersonalnych z innymi ludźmi, partnerami, klientami; jak skutecznie porozumiewać się z podległymi pracownikami.

Grupa docelowa
 • właściciele firm
 • kadra kierownicza
Cele szkolenia
 • poznanie i usystematyzowanie wiedzy uczestników z zakresu komunikacji w kontaktach ze współpracownikami i z klientami
 • doskonalenie komunikacji interpersonalnej
 • rozwój i modyfikacja posiadanych umiejętności
 • rozpoznawanie błędów w komunikacji
 • poznanie zasad komunikacji niewerbalnej i werbalnej
 • nabycie wiedzy o argumentacji i komunikacji perswazyjnej w celu zwiększenia swojej skuteczności
 • poznanie zasad asertywności
Zagadnienia szkoleniowe
 1. Wprowadzenie do komunikacji
  • Rola komunikacji w życiu jednostki i zespołu
  • Teoria i zasady komunikacji
  • Model komunikacji i filtry
  • Bariery komunikacyjne
  • Kierunki przepływu informacji
  • Narzędzia usprawniające efektywną komunikację
 2. Narzędzia usprawniające efektywną komunikację
  • Parafraza, parafraza z błędem
  • Dopytywanie
  • Wyjaśnianie, doprecyzowywanie
  • Podsumowanie
  • Klaryfikacja
  • Odzwierciedlenie
  • Aktywne słuchanie
  • Analiza transakcyjna
  • Predykaty sensoryczne i systemy prowadzące
  • Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji
 3. Rozwiniecie umiejętności przekonywania, argumentacji i perswazji
  • Sposób argumentacji a cechy osobowe rozmówcy
  • Argumentowanie pod kątem korzyści
  • Podstawowe techniki perswazji
 4. Komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych
  • Zasady interpretacji komunikatów niewerbalnych rozmówcy
  • Komunikacja jawna i ukryta
  • Proksemika
  • Kontakt wzrokowy
  • Znaczenie poszczególnych zespołów gestów
 5. Techniki budowania przewagi w rozmowie
  • Przygotowanie rozmowy
  • Badanie potrzeb rozmówcy
  • Prowadzenie w rozmowie
  • Zebranie informacji zwrotnej
 6. Metody wywierania wpływu
  • Taktyki autoprezentacji
  • Taktyki zdobywania sympatii
  • Metody pozytywnego wpływu
  • Techniki dominacji, rozpoznawanie i przeciwdziałanie im
  • Techniki odzyskiwania dobrego imienia
  • Wywieranie wpływu z wykorzystaniem metaprogramów
 7. Wypowiedzi w sytuacjach kryzysowych
  • Kryzysy a problemy
  • Specyfika komunikacji w sytuacjach trudnych
 8. Rola asertywności w efektywnej komunikacji
  • Czym jest asertywność
  • Zachowania nieasertywne i ich następstwa
  • Diagnoza własnej asertywności
  • Asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikacja JA
  • Asertywne reagowanie na krytykę
  • Asertywna konfrontacja przekonań
 9. Feedback – element kontaktów z pracownikami i współpracownikami
 10. Zaawansowane metody zwiększania efektywności komunikacji i przekonywania
  • Metaprogramy
  • Metajęzyk
  • Analiza transakcyjna
Metody i środki szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • wykład interaktywny

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny szkolenia Komunikacja menedżerska prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, za pomocą formularza kontaktowego lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Piotr Stefaniak
Trener, szkoleniowiec i praktyk biznesu

Doświadczenie zawodowe zdobywał na wysokich stanowiskach menedżerskich (Zastępca Dyrektora Sprzedaży w Patron Sp. z o.o. – część holdingu ABC Direct Contact), gdzie do jego obowiązków należał nadzór nad funkcjonowaniem centrum telemarketingu, prowadzanie prezentacji firmy, prowadzenie Kluczowych Klientów firmy, projektowanie i koordynowanie prac związanych z realizacją kampanii marketingowych z zakresu BTL. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners