eduPartners
Doradztwo
 

Profile kompetencyjne

Profil kompetencji jest zestawieniem wszystkich kompetencji wymaganych od poszczególnych pracowników w organizacji. Profile pozwalają bowiem porównywać wymagania kompetencyjne stawiane pracownikom z rzeczywistym poziomem ich spełniania.

Profil kompetencyjny jest źródłem informacji wykorzystywanym przy:
 • tworzeniu opisów stanowisk pracy
 • rekrutacji i selekcji pracowników
 • określaniu luk kompetencyjnych
 • badaniu potrzeb szkoleniowych
 • mapowaniu kompetencji
 • ocenie wyników Assessment Center i Development Center
 • tworzeniu bilansów kompetencji
Etapy tworzenia profili kompetencyjnych:
 1. Analiza poszczególnych kompetencji
 2. Wyłonienie kluczowych kompetencji uwzględniając ich podział na:
  • kompetencje osobiste
  • kompetencje poznawcze
  • kompetencje firmowe (biznesowe)
  • kompetencje społeczne
  • kompetencje menedżerskie
 3. Opracowanie karty kompetencyjnej dla poszczególnych grup, uwzględniajacej:
  • definicje kompetencji
  • poziomy spełniania kompetencji
  • pożądane zachowania
 4. Stworzenie macierzy kompetencji
 5. Badanie kompetencji (opcjonalnie)
 6. Opracowanie indywidualnych profili kompetencyjnych uwzględniajacych:
  • wymagany poziom kompetencji
  • spełniany poziom kompetencji (opcjonalnie)
 7. Określenie luk kompetencyjnych (opcjonalnie)

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny projektu Profile kompetencyjne prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, przez formularz kontaktowy lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Ewa Świątkowska
Trener, coach, psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Wydział Pedagogiki i Psychologii) studiów podyplomowych z zakresu komunikacji perswazyjnej (reklama, PR, promocja polityczna) oraz z zakresu coachingu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zawodzie psychologa oraz kilkuletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą (prowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień) i dorosłymi. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu: komunikacji interpersonalnej, zarządzania stresem, asertywności, zarządzania konfliktem, mobbingu, budowania zespołu, motywowania, autoprezentacji i budowania wizerunku. zobacz
Copyright © 2015 eduPartners