fbpx

Doradztwo personalne

Projekt

Budowanie modeli i profili kompetencyjnych

Cel / Charakterystyka

Budowanie modeli i profili kompetencyjnych określa wymagania dotyczące konkretnych kompetencji na określonym stanowisku. Wskazują, które są istotne dla zrealizowania zadań i jaki poziom tych kompetencji jest wymagany. Z reguły powstają łącznie z profilami celowymi (określającymi cel stanowiska pracy) oraz profilami zadaniowymi (zakresem zadań). Proces projektowania profili kompetencyjnych powinien obejmować nie tylko identyfikację najważniejszych na danym stanowisku kompetencji ale i informacje, kto, kiedy i w jaki sposób będzie mierzył te kompetencje aby ocenić stopień spełnienia wymagań.

Projektowanie systemu zarządzania kompetencjami powinno objąć następujące elementy:

 • zapoznanie się z zakresem zadań i budowa modeli kompetencyjnych dla poszczególnych stanowisk (profil kompetencji, definicja kompetencji),
 • opracowanie katalogu kompetencji,
 • opracowanie mapy kompetencji,
 • opracowanie mierników poszczególnych kompetencji,
 • zaprojektowanie narzędzi oceny kompetencji,
 • badanie kompetencji – określenie potencjału kompetencyjnego pracowników,
 • analiza wyników,
 • przygotowanie raportów i bilansów kompetencyjnych badanych.

budowanie modeli i profili kompetencyjnych

Efekt

Zidentyfikowane i opisane kompetencje (model) oraz poziomy wymagań (poziomy spełnienia kompetencji) dla poszczególnych stanowisk pracy (profile kompetencji). Opisane zachowania prowadzące do osiągnięcia wymaganego poziomu kompetencji (wyznaczniki behawioralne).

Wykorzystanie

 • systemy premiowe powiązane z oceną pracy,
 • proces rekrutacji i selekcji pracowników,
 • identyfikacja silnych i słabych stron zatrudnionych pracowników,
 • identyfikacja istniejących i potencjalnych problemów,
 • projektowanie ścieżek rozwoju zawodowego oraz planów szkoleń.

Sprawdź naszą pełną ofertę.

Udostępnij: