fbpx

Doradztwo personalne

Projekt

Badanie kompetencji pracowników (Assessment Center / Development Center)

Cel / Charakterystyka

Badanie kompetencji pracowników – projekty obejmują spektrum działań, począwszy od analizy pracy i projektowania profili kompetencyjnych, zadaniowych i celowych, projektowanie narzędzi badających kompetencje, audyty kompetencyjne, poprzez szkolenia wspomagające proces eliminacji luk kompetencyjnych, aż po analizę i interpretację wyników oraz rozmowy zwrotne z pracownikami objętymi audytem.
Przeaudytowaliśmy ponad 3000 pracowników wszystkich szczebli zaszeregowania (od kadry zarządzającej, kierowniczej do specjalistów i stanowisk związanych z obsługą klienta).
Audyty kompetencyjne często są narzędziem wspomagającym takie systemy i działania jak:

  • ścieżki karier i awansów (w tym awansów płacowych), systemy wynagrodzeń (w szczególności systemy premiowania),
  • systemy zarządzania kompetencjami, systemy wartościowania kompetencji, systemy wskaźników efektywności (KPI), systemy ocen okresowych.

badanie kompetencji pracowników

Efekt

Zidentyfikowane i opisane kompetencje (model) oraz poziomy wymagań (poziomy spełnienia kompetencji) dla poszczególnych stanowisk pracy (profile kompetencji). Opisane zachowania prowadzące do osiągnięcia wymaganego poziomu kompetencji (wyznaczniki behawioralne) oraz indywidualne (dla poszczególnych pracowników) bilanse kompetencyjne (opis mocnych stron, potencjału rozwojowego, ról zespołowych).

Wykorzystanie

  • systemy premiowe powiązane z oceną pracy,
  • powiązanie z systemem oceny okresowej oraz procesem selekcji pracowników,
  • lepsze wykorzystanie zasobów organizacji – informacja na temat posiadanych zasobów kompetencyjnych i wskazówek do ich optymalizacji i rozwoju,
  • aktywna budowa pożądanej kultury organizacyjnej,
  • identyfikacja silnych i słabych stron zatrudnionych pracowników (lub kandydatów do pracy).

Sprawdź naszą pełną ofertę.

Udostępnij: