fbpx

Doradztwo personalne

Projekt

Coaching - rozwój indywidualny

Cel / Charakterystyka

Coaching jest typem indywidualnego i usystematyzowanego działania rozwojowego. Profesjonalny coaching oparty jest o relację klienta z coachem, który wspiera go w rozwiązywaniu dylematów życiowych i zawodowych oraz inspiruje do działania. Dzięki refleksji nad swoim dotychczasowym zachowaniem, analizie przyczyn, tworzeniu planów nowych rozwiązań oraz odwadze świadomego wyboru nowych zachowań, klienci mogą osiągać swoje cele oraz uzyskiwać trwalsze i lepsze wyniki.

coaching

Realizacja projektu przebiega według poniższych założeń:

 1. DIAGNOZA – otworzenie procesu i poznanie różnych perspektyw.
  Kluczowym elementem jest spotkanie z klientem (coachee) i przedyskutowanie jego perspektywy, oczekiwań i celów jakie sobie stawia. W zależności od założonego celu uzupełnieniem tej perspektywy może być spotkanie z bezpośrednim przełożonym i przedstawicielem HR. W praktyce określenie potrzeb rozwojowych warto uzupełnić o diagnozę z wykorzystaniem takich metod jak np. Ośrodek Rozwoju (Development Center) czy testy kompetencyjne. Z doświadczeń wynika, że rozpoczęcie wspólnej pracy to sytuacja, w której klient sam jest świadom zarówno tego, jakie umiejętności chce rozwinąć, jak i tego, dlaczego warto je rozwijać zachowując się w nowy sposób.
 2. ROZWÓJ – eksperymentowanie z nowymi sposobami.
  Coaching odbywa się regularnie przez okres kilku – kilkunastu miesięcy. Najczęściej spotkania odbywają się raz na miesiąc. Łączna liczba spotkań zależy od przebiegu procesu (np. tempa uczenia się) i jego ram budżetowych. Każde ze spotkań trwa przeciętnie półtorej – dwie godziny.
  Praca nad rozwojem odbywa się zazwyczaj w następujący sposób:

  • analiza obszarów rozwojowych (od problemu do celu),
  • dyskusja na wybrane tematy,
  • analiza doświadczenia, materiały szkoleniowe,
  • szukanie innej perspektywy
   Pomiędzy spotkaniami kluczowym działaniem jest nie tylko praktykowanie rozwijanych umiejętności, ale także zapoznawanie się z materiałami (pisemne, filmowe).
 3. PODSUMOWANIE – weryfikacja i zamknięcie procesu weryfikacja i zamknięcie procesu.
  Cele wspólnej pracy mogą dotyczyć zarówno rozwinięcia konkretnej umiejętności jak i realizacji konkretnego celu biznesowego.
  OBSZARY COACHINGU/ SPECJALIZACJA:

  • Wellbeing i odporność psychiczna
  • Profilaktyka wypalenia zawodowego

Wsparcie najbardziej przydaje się, gdy klient:

 1. znalazł się w impasie swojej skuteczności zawodowej i ma potrzebę świadomej profilaktyki wypalenia zawodowego,
 2. chce wzmocnić umiejętność zarządzania emocjami i świadomego zarządzania swoją energią (rytm działania i rytm odpoczynku),
 3. jest zmotywowany do rozwoju odporności psychicznej oraz konstruktywnej reakcji w stresie (redukcja stresu, uczenie się z doświadczenia, elastyczność w działaniu i podejmowanie nowych wyzwań).

Efekt

Efekt procesu coachingu jest każdorazowo ustalony na początku projektu coachingowego.

Wykorzystanie

Coaching indywidualny jest skutecznym „szytym na miarę” narzędziem wspierania osób i zespołów. Możliwość indywidualnego rozwoju wiąże pracownika z firmą, buduje lojalność i współodpowiedzialność za wyniki.

Sprawdź naszą pełną ofertę.

Udostępnij: