fbpx

Blog

Doradztwo

Wartościowanie stanowisk jako klucz do transparentności systemu wynagrodzeń

Wdrożenie transparentnego systemu wynagrodzeń może mieć wiele korzyści dla organizacji i jej pracowników. Jednak, aby uzyskać te korzyści, organizacja musi odpowiednio przygotować się do wdrożenia takiego systemu.
Trudno zbudować transparentny system wynagrodzeń nie znając hierarchii wartości stanowisk w organizacji. Ale jak to zrobić aby działania te nie nosiły znamion uznaniowości? Remedium w tym przypadku stanowi wartościowanie stanowisk pracy.

Czym właściwie jest transparentność systemu wynagrodzeń?

Transparentny system wynagrodzeń to taki, którego podstawą są jasne i przejrzyste kryteria wynagradzania pracowników, ich awansowania, przeszeregowywania oraz przyznawania podwyżek. Najczęstszym i najbardziej powszechnym mankamentem systemów wynagrodzeń nie opartych o wartościowanie, jest zaburzona wewnętrzna struktura płac. Jest to zjawisko bardzo powszechne i jednocześnie niebezpieczne, zarówno ze względu na potencjalne roszczenia pracowników, jak i na stosowanie dyskryminacyjnych praktyk, które są niedozwolone i sankcjonowane przez polskie prawo pracy. Zatem system wynagrodzeń, który pretenduje do tego aby nazywać go transparentnym i sprawiedliwym musi być pozbawiony wszystkich tych wad.

Jak wartościowanie jest w stanie naprawić system wynagrodzeń?

Wartościowanie stanowisk jest jednym z narzędzi, które pomaga w ustanowieniu transparentnego systemu wynagrodzeń w organizacji. Polega ono na określeniu wartości każdego stanowiska wyrażonej punktowo i stworzenie hierarchii stanowisk, uwzględniając m.in. poziom odpowiedzialności, wymagane kwalifikacje i doświadczenie oraz poziom skomplikowania zadań czy odpowiedzialności za skutki i efekty pracy.
Wartościowanie stanowisk sprawia, że możliwe jest ustanowienie czytelnego i transparentnego systemu wyceny pracy, co ułatwia określanie wartości pracy na poszczególnych stanowiskach, odpowiednie przełożenie relacji wynikających z wartości pracy na relacje wysokości płac i eliminuje niejednoznaczne kryteria przyznawania wynagrodzeń. Dodatkowo, wartościowanie stanowisk pozwala na wyrównanie wynagrodzeń między pracownikami o zbliżonej wartości pracy wynikającej z zakresu zadań, posiadanej wiedzy, kwalifikacji itp., co zapobiega nierównościom i dyskryminacji.

Jakie korzyści wynikają z wdrożenia systemu wynagrodzeń opartego o wartościowanie stanowisk?

Wynikiem wartościowania stanowisk najczęściej są taryfikatory kwalifikacyjne powiązane ze ścieżkami awansów płacowych, co pozwala na prowadzenie transparentnej polityki wynagradzania w zakresie awansów i przeszeregowań pracowników. Systemy takie bardzo często powiązane są z modelami wymagań stanowiskowych, które w jasny sposób definiują kryteria kompetencyjne, jakie pracowników musi spełniać aby awansować na określony poziom stanowiska.

System wynagrodzeń, którego podstawą jest wartościowanie stanowisk, pozwala również na zbudowanie zaufania i lojalności pracowników wobec organizacji, ponieważ wszyscy są traktowani w sposób uczciwy i sprawiedliwy. Dzięki temu, że zasady dotyczące wynagrodzeń są jasne i klarowne, pracownicy wiedzą, czego mogą oczekiwać od organizacji i w jaki sposób przełoży się to na ich wynagrodzenie.

Przy wprowadzaniu zmian związanych z transparentnością wynagrodzeń, organizacja musi opracować jasne i przejrzyste kryteria przyznawania wynagrodzeń. To pozwala na wykrycie i eliminowanie ewentualnych nierówności płacowych i praktyk dyskryminacyjnych, co może pomóc w redukcji kosztów związanych z potencjalnymi procesami sądowymi i innymi kosztami związanymi z nierównym traktowaniem pracowników.
Transparentny, pozbawiony uznaniowości i znamion dyskryminacji systemy wynagrodzeń niewątpliwie wpływa na reputację przedsiębiorstwa. To z kolei może pomóc w przyciąganiu pracowników do organizacji.

Podsumowując, wartościowanie stanowisk jest kluczowym narzędziem do ustanowienia transparentnego systemu wynagrodzeń, który pozwala na uniknięcie dyskryminacji, budowanie zaufania i lojalności pracowników oraz zwiększenie efektywności całej organizacji.

 

Napisz komentarz

trzynaście − 9 =