fbpx

branży WOD-KAN - 14. edycja Badanie Rynku Wynagrodzeń Zarejestruj się!

Badanie Rynku Wynagrodzeń branży WOD-KAN - 14. edycja

Budowanie systemu wynagrodzeń.
Najlepsze praktyki.

Zapraszamy na wyjątkową - 14. edycję Badania Rynku Wynagrodzeń przedsiębiorstw branży WOD-KAN.
Mamy się czym pochwalić, bo do tej pory wzięło w nim udział ponad 100 przedsiębiorstw z całej Polski. Dzięki temu, tworzymy unikatową bazę informacji na temat wynagrodzeń w 60 grupach stanowisk specyficznych dla branży WOD-KAN.
Przedsiębiorca zyskuje wiedzę i dostęp do przekrojowej analizy rynku wynagrodzeń branży i możliwość spozycjonowania własnego przedsiębiorstwa na jej tle.

Co zyskuje uczestnik badania rynku wynagrodzeń?

Uczestnictwo w badaniu to szereg korzyści, wśród których należy wyróżnić:
  • Otrzymanie bezpłatnego raportu z badania rynku wynagrodzeń (wersja standard) oraz zniżkę na zakup wersji premium.

  • Możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie strategii wynagrodzeń i wprowadzania zmian w systemie płacowym.

  • Wiedzę na temat praktycznych i efektywnych sposobów powiązania systemu wynagrodzeń z innymi podsystemami zarządzania, w tym zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o wieloletnią praktykę doradczą w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
  • Informacje na temat stosowanych benefitów pozapłacowych oraz zmiennych składników wynagrodzeń występujących najczęściej w przedsiębiorstwach,
  • Informacje na temat trendów na rynku pracy w branży WOD-KAN.
Jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych danych i wniosków z analizy indywidualnych danych płacowych na tle rynku, oferujemy również płatny audyt systemu wynagrodzeń, który obejmuje wieloprzekrojową analizę systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie wraz określeniem luk, silnych i słabych stron wraz z rekomendacjami i ramowym projektem zmian.

Jak przystąpić do badania?

KROK 1

Wypełnij formularz zgłoszenia.

KROK 2

Skontaktujemy się z Tobą, by udzielić szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w badaniu.

KROK 3

Przygotuj i wyślij dane zgodnie z otrzymaną instrukcją.

Raport Badania Rynku Wynagrodzeń branży WOD-KAN* Wyłącznie dla uczestników badania

Co daje budowanie systemu wynagrodzeń zgodnie z najlepszymi praktykami?

System wynagrodzeń zbudowany w oparciu o najlepsze praktyki to przede wszystkim system sprawiedliwy, motywujący, pozbawiony znamion uznaniowości i dyskryminacji oraz uwzględniający tendencje rynkowe i potrzeby pracowników należących do różnych grup pokoleniowych.

Poczucie sprawiedliwości wynagradzania oraz motywacyjność systemu wynagrodzeń jest determinowane przez transparentność systemu wynagradzania. Pracownik, który zna konstrukcję i zasady wynagradzania, a przede wszystkim kryteria ustalania wysokości wynagrodzeń, jest skłonny uznać, że taki system jest sprawiedliwy.

Z kolei elementami mającymi bezpośredni wpływ na zaburzenie poczucia sprawiedliwości i obniżenie motywacji ma uznaniowość systemu wynagrodzeń i dyskryminacja płacowa. Konferencja, na której przedstawimy wyniki Badania Rynku Wynagrodzeń 14. edycji, poświęcona zostanie przedstawieniu kluczowych zasad budowy systemów wynagrodzeń pozbawionych ww. mankamentów oraz zaprezentujemy najlepsze praktyki budowy systemów wynagrodzeń zgodne z założeniami Dyrektywy o transparentności wynagrodzeń.

Badania wskazują, iż nawet gdy w organizacji wynagrodzenia nie są najwyższe, kluczową rolę odgrywają jawność systemu wynagradzania oraz jego skuteczna komunikacja. Można więc stwierdzić, że opinia pracowników na temat sprawiedliwości wynagradzania w danej organizacji kształtuje się pod wpływem poziomu zrozumienia sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia, wiedzy, w jaki sposób można podwyższyć wysokość swojego wynagrodzenia, mechanizmu wiążącego wysokość wynagrodzenia z efektami pracy. Czy wyniki badań potwierdzają opinie przedstawicieli branży wodociągowej, przekonamy się podczas konferencji i panelu dyskusyjnego dotyczącego „Zarządzania systemem wynagradzania".

Agenda konferencji

Prowadzenie i moderacja Konferencji: Anna Lembicz

WTOREK 14.05.2024

ŚRODA 15.05.2024

Dołącz do nas

Formularz zgłoszenia

Zarejestruj się na badanie i konferencję. Weź udział w badaniu i porównaj jak Twoje przedsiębiorstwo prezentuje się na tle innych w branży WOD-KAN - zapraszamy.

Zgłoszenie

Zgłoś swoje przedsiębiorstwo do badania lub konferencji

Zgłoszenie

Wypełnij formularz i dołącz do nas!
Formularz zgłoszenia
Jesteśmy liderem wśród firm konsultingowych w zakresie zarządzania w branży WOD-KAN i możemy się pochwalić 20-letnim doświadczeniem, popartym tysiącami analiz i setkami godzin spędzonych w przedsiębiorstwach podczas wywiadów i obserwacji, wizyt w stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach i przepompowniach, laboratoriach, biurach czy warsztatach.
Dzięki temu skutecznie wdrażamy projekty i szkolimy pracowników - nie zgadujemy, jesteśmy pewni rozwiązań, które proponujemy.
Dążymy do tego, aby nasi Klienci otrzymywali rozwiązania problemów, z którymi borykają się w swoich organizacjach. Zmiany systemów zarządzania są trudne. Dlatego pomagamy w ich merytorycznym zaplanowaniu, oszacowaniu różnych wariantów i wdrożeniu. Doradzamy, szkolimy i towarzyszymy naszym odbiorcom na każdym etapie projektu. Wykorzystujemy potencjał firmy i dostosowujemy zmiany do wymagań formalno – prawnych, do aspektów motywacji pracowników, optymalizacji organizacji pracy i wymagań rynkowych. Projektujemy systemy trwałe ale zarazem elastyczne.
Doradzamy, szkolimy i towarzyszymy naszym odbiorcom na każdym etapie projektu. Wykorzystujemy potencjał firmy i dostosowujemy zmiany do wymagań formalno–prawnych, jak również w aspekcie motywacji pracowników, optymalizacji organizacji pracy i wymagań rynkowych. Projektujemy systemy trwałe, ale zarazem elastyczne.
Jesteśmy prelegentami konferencji branżowych, autorami publikacji w branżowej prasie. Co roku, od dwunastu lat organizujemy konferencje związane z Badaniem Rynku Wynagrodzeń branży WOD-KAN.
Do zobaczenia wkrótce!
14-15 MAJA 2024
Łask k/Łodzi,
Hotel Columna Medica
Udostępnij: