fbpx

Badanie Rynku Wynagrodzeń - 13 edycja branży WOD-KAN - 13. edycja Badanie Rynku Wynagrodzeń Zarejestruj się!

Badanie Rynku Wynagrodzeń branży WOD-KAN - 13. edycja

Implikacje unijnej dyrektywy o transparentności wynagrodzeń dla branży WOD-KAN.

Zapraszamy na wyjątkową - 13. edycję Badania Rynku Wynagrodzeń przedsiębiorstw branży WOD-KAN.
Mamy się czym pochwalić, bo do tej pory wzięło w nim udział ponad 100 przedsiębiorstw z całej Polski. Dzięki temu, tworzymy unikatową bazę informacji na temat wynagrodzeń w 60 grupach stanowisk specyficznych dla branży WOD-KAN.
Przedsiębiorca zyskuje wiedzę i dostęp do przekrojowej analizy rynku wynagrodzeń branży i możliwość spozycjonowania własnego przedsiębiorstwa na jej tle.

Co zyskuje uczestnik badania rynku wynagrodzeń?

Uczestnictwo w badaniu to szereg korzyści, wśród których należy wyróżnić:
  • Otrzymanie bezpłatnego raportu z badania rynku wynagrodzeń (wersja standard) oraz zniżkę na zakup wersji premium.

  • Możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie strategii wynagrodzeń i wprowadzania zmian w systemie płacowym.

  • Wiedzę na temat praktycznych i efektywnych sposobów powiązania systemu wynagrodzeń z innymi podsystemami zarządzania, w tym zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o wieloletnią praktykę doradczą w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
  • Informacje na temat stosowanych benefitów pozapłacowych oraz zmiennych składników wynagrodzeń występujących najczęściej w przedsiębiorstwach,
  • Informacje na temat trendów na rynku pracy w branży WOD-KAN.
Jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych danych i wniosków z analizy indywidualnych danych płacowych na tle rynku, oferujemy również płatny audyt systemu wynagrodzeń, który obejmuje wieloprzekrojową analizę systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie wraz określeniem luk, silnych i słabych stron wraz z rekomendacjami i ramowym projektem zmian.

Jak przystąpić do badania?

KROK 1

Wypełnij formularz zgłoszenia.

KROK 2

Skontaktujemy się z Tobą, by udzielić szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w badaniu.

KROK 3

Przygotuj i wyślij dane zgodnie z otrzymaną instrukcją.

Raport Badania Rynku Wynagrodzeń branży WOD-KAN



* Wyłącznie dla uczestników badania

Co daje transparentność wynagrodzeń?

Poczucie sprawiedliwości wynagradzania w organizacji jest determinowane przez transparentność systemu wynagradzania. Pracownik, który zna konstrukcję i zasady wynagradzania, a przede wszystkim kryteria ustalania wysokości wynagrodzeń, jest skłonny uznać, że taki system jest sprawiedliwy. Transparentność wynagrodzeń w UE – projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Konferencja, na której przedstawimy wyniki Badania Rynku Wynagrodzeń 13. edycji, poświęcona zostanie także próbie znalezienia rozwiązań związanych z przygotowaniem organizacji do ujawnienia płac.
Badania wskazują, iż nawet gdy w organizacji wynagrodzenia nie są najwyższe, kluczową rolę odgrywają jawność systemu wynagradzania oraz jego skuteczna komunikacja. Można więc stwierdzić, że opinia pracowników na temat sprawiedliwości wynagradzania w danej organizacji kształtuje się pod wpływem poziomu zrozumienia sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia, wiedzy, w jaki sposób można podwyższyć wysokość swojego wynagrodzenia, mechanizmu wiążącego wysokość wynagrodzenia z efektami pracy. Czy wyniki badań potwierdzają opinie przedstawicieli branży wodociągowej, przekonamy się podczas konferencji i panelu dyskusyjnego „Implikacje unijnej dyrektywy o transparentności wynagrodzeń dla branży WOD-KAN”.

Agenda konferencji

ŚRODA 17.05.2023

CZWARTEK 18.05.2023

Jesteśmy liderem wśród firm konsultingowych w zakresie zarządzania w branży WOD-KAN i możemy się pochwalić 18-letnim doświadczeniem, popartym tysiącami analiz i setkami godzin spędzonych w przedsiębiorstwach podczas wywiadów i obserwacji, wizyt w stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach i przepompowniach, laboratoriach, biurach czy warsztatach.
Dzięki temu skutecznie wdrażamy projekty i szkolimy pracowników - nie zgadujemy, jesteśmy pewni rozwiązań, które proponujemy.
Dążymy do tego, aby nasi Klienci otrzymywali rozwiązania problemów, z którymi borykają się w swoich organizacjach. Zmiany systemów zarządzania są trudne. Dlatego pomagamy w ich merytorycznym zaplanowaniu, oszacowaniu różnych wariantów i wdrożeniu. Doradzamy, szkolimy i towarzyszymy naszym odbiorcom na każdym etapie projektu. Wykorzystujemy potencjał firmy i dostosowujemy zmiany do wymagań formalno – prawnych, do aspektów motywacji pracowników, optymalizacji organizacji pracy i wymagań rynkowych. Projektujemy systemy trwałe ale zarazem elastyczne.
Doradzamy, szkolimy i towarzyszymy naszym odbiorcom na każdym etapie projektu. Wykorzystujemy potencjał firmy i dostosowujemy zmiany do wymagań formalno–prawnych, jak również w aspekcie motywacji pracowników, optymalizacji organizacji pracy i wymagań rynkowych. Projektujemy systemy trwałe, ale zarazem elastyczne.
Jesteśmy prelegentami konferencji branżowych, autorami publikacji w branżowej prasie. Co roku, od dwunastu lat organizujemy konferencje związane z Badaniem Rynku Wynagrodzeń branży WOD-KAN.
Do zobaczenia wkrótce!
17-18 MAJA 2023
Łask k/Łodzi,
Hotel Columna Medica
Udostępnij: