Zapraszamy na konferencję

Szaleństwem jest robić to samo oczekując innych rezultatów
- zmiana jako warunek rozwoju organizacji

Gwałtowne tempo przeobrażeń dokonujących się we wszystkich aspektach współczesnego świata zmusza do podjęcia właściwych działań i przyjęcia konkretnych postaw wobec wymagań otoczenia. Obecnie „jedynym niezawodnym sposobem na to, by przewidzieć przyszłość, jest wynaleźć ją – i wciąż na nowo ją wynajdować”, funkcjonujemy w epoce, w której przed każdym uczestnikiem rynku stoi wyzwanie procesu ciągłych zmian. Zmiany otoczenia są bowiem kluczowymi powodami zmian w organizacji. Zmienność dotyczy każdego rodzaju otaczającej nas rzeczywistości w mikro i makro skali, w sferze gospodarczej, politycznej, naukowej, prawnej, społecznej i technologicznej.

Cele i potrzeby

Branża wodociągowo-kanalizacyjna można powiedzieć jest w ciągłej zmianie: od gwałtownego rozwoju technicznego, automatyzacji, zmian w prawie wodnym, konieczności dostosowania do norm unijnych po zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwami WOD-KAN z punktu widzenia organizacji pracy, systemów wynagrodzeń, motywacyjnych czy struktur organizacyjnych. Biorąc powyższe pod uwagę zapraszamy do udziału w X, jubileuszowej edycji Badania Rynku Wynagrodzeń branży WOD-KAN i konferencji jej poświęconej.
Prezentację dotyczącą jubileuszowej, X edycji Badania Rynku Wynagrodzeń przedstawimy dn. 6 grudnia 2019 r. podczas konferencji „Szaleństwem jest robić to samo oczekując innych rezultatów - zmiana jako warunek rozwoju organizacji”, która odbędzie się w Park Hotel Diament w Katowicach.

Mamy nadzieję, że nasza konferencja choć w niewielkim stopniu przyczyni się do lepszego rozumienia procesu zmian i da możliwość zapoznania z trendami na rynku wynagrodzeń branżowych. Podczas konferencji omówimy wyniki X edycji Badania Rynku Wynagrodzeń branży WOD-KAN.

Data i czas konferencji

6 grudnia 2019 | 09:00

Miejsce i lokalizacja

ul. Wita Stwosza 37, 40-042 Katowice

Agenda konferencji

09.00 – 09.30

Rejestracja uczestników konferencji
(odbiór raportów indywidualnych Badania Rynku Wynagrodzeń branży wod-kan X edycja).

09.30 – 10.30

Zmiana systemu wynagrodzeń jako akcelerator zmian organizacyjnych.
Prowadząca: Jolanta Krawczyk

10.30 – 11.30

Budowanie strategii zmian.
Prowadzące: Dorota Wyrwińska, Monika Wójcicka-Swarlik

11.30 – 12.00

Przerwa

12.00 – 13.00

Psychologia zmiany.
Prowadząca: Marzena Kalińska

13.00 – 14.00

Rola efektywności osobistej w skutecznym wdrożeniu zmiany – wykład specjalny.
Prowadząca: Magdalena Poradzka

14.00 – 14.15

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

14.15

Obiad

Udostępnij: