Zapraszamy na konferencję

Szaleństwem jest robić to samo oczekując innych rezultatów
- zmiana jako warunek rozwoju organizacji

Gwałtowne tempo przeobrażeń dokonujących się we wszystkich aspektach współczesnego świata zmusza do podjęcia właściwych działań i przyjęcia konkretnych postaw wobec wymagań otoczenia. Obecnie „jedynym niezawodnym sposobem na to, by przewidzieć przyszłość, jest wynaleźć ją – i wciąż na nowo ją wynajdować”, funkcjonujemy w epoce, w której przed każdym uczestnikiem rynku stoi wyzwanie procesu ciągłych zmian. Zmiany otoczenia są bowiem kluczowymi powodami zmian w organizacji. Zmienność dotyczy każdego rodzaju otaczającej nas rzeczywistości w mikro i makro skali, w sferze gospodarczej, politycznej, naukowej, prawnej, społecznej i technologicznej.

Cele i potrzeby

Branża wodociągowo-kanalizacyjna można powiedzieć jest w ciągłej zmianie: od gwałtownego rozwoju technicznego, automatyzacji, zmian w prawie wodnym, konieczności dostosowania do norm unijnych po zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwami WOD-KAN z punktu widzenia organizacji pracy, systemów wynagrodzeń, motywacyjnych czy struktur organizacyjnych. Biorąc powyższe pod uwagę zapraszamy do udziału w X, jubileuszowej edycji Badania Rynku Wynagrodzeń branży WOD-KAN i konferencji jej poświęconej.
Prezentację dotyczącą jubileuszowej, X edycji Badania Rynku Wynagrodzeń przedstawimy dn. 6 grudnia 2019 r. podczas konferencji „Szaleństwem jest robić to samo oczekując innych rezultatów - zmiana jako warunek rozwoju organizacji”, która odbędzie się w Park Hotel Diament w Katowicach.

Mamy nadzieję, że nasza konferencja choć w niewielkim stopniu przyczyni się do lepszego rozumienia procesu zmian i da możliwość zapoznania z trendami na rynku wynagrodzeń branżowych. Podczas konferencji omówimy wyniki X edycji Badania Rynku Wynagrodzeń branży WOD-KAN.

Data i czas konferencji

6 grudnia 2019 | 09:00

Miejsce i lokalizacja

ul. Wita Stwosza 37, 40-042 Katowice
Udostępnij: