fbpx

Wsparcie branży WOD-KAN

Badanie Rynku Wynagrodzeń

Badanie Rynku Wynagrodzeń branżowych to jeden z podstawowych elementów, który oprócz wartościowania
stanowisk i możliwości finansowych przedsiębiorstwa powinien być brany pod uwagę przy projektowaniu
i wdrażaniu zmian w systemach wynagrodzeń. Zmiany w tychże systemach coraz częściej stanowią o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, tj. o ich możliwości zatrudniania i „ściągania” z rynku wysoko wykwalifikowanej kadry. Coraz częściej są też katalizatorem zmian w szerszym aspekcie organizacyjnym.

Celem Badania Rynku Wynagrodzeń w branży jest:

Analiza rynku

Analiza tendencji rynkowych dotyczących wynagrodzeń branżowych

Porównanie stawek

porównanie minimalnych i maksymalnych stawek wynagrodzeń w poszczególnych grupach stanowisk i spozycjonowanie poszczególnych przedsiębiorstw wodociągowych na tle branży

Współczynnik rozpiętości

Wyznaczenie i analiza współczynnika rozpiętości płac w poszczególnych przedsiębiorstwach (współczynnik ten jest ważnym punktem odniesienia przy konstrukcji założeń polityki płac),

Analiza stanowisk

Analiza rozpiętości płac w ramach poszczególnych grup stanowisk

Analiza wynagrodzeń

Analiza wynagrodzeń branżowych w kontekście zmian zachodzących w systemach wynagrodzeń (m.in. likwidacja nagród jubileuszowych, likwidacja dodatku stażowego, zmiana struktury wynagrodzeń itp.)

Dane, które dostarczacie Państwo do Badania Rynku Wynagrodzeń objęte są klauzulą poufności.

Prezentowane są w taki sposób aby nie naruszać tajemnicy poszczególnych przedsiębiorstw w zakresie wynagrodzeń. Biorąc pod uwagę „czułość” i poufność danych dotyczących wynagrodzeń prezentowane są one w sposób, aby nie dało się zidentyfikować wynagrodzenia na poziomie indywidualnego pracownika. Gwarantuje to zbiorczy charakter prezentacji danych.

Podsumowanie wyników Badania Rynku Wynagrodzeń w latach 2010-2021

Lokalizacja

10

województw objętych badaniem

Kategorie

40

ilość badanych kategorii zaszeregowania

Zasięg

100

łączna liczba przedsiębiorstw biorących udział w badaniu

Raporty

390

przygotowanych raportów

Badanie Rynku Wynagrodzeń

Jak przystąpić do badania?

Już w kwietniu tego roku kolejna edycja Badania Rynku Wynagrodzeń. Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w tym badaniu i chcesz porównać jak Twoje przedsiębiorstwo prezentuje się na tle innych w branży WOD-KAN - koniecznie skontaktuj się z nami.

Wyślij zgłoszenie

Zgłoś swoje przedsiębiorstwo do badania.

Wyślij zgłoszenie

Koniecznie nawiąż z nami kontakt
Przejdź do kontaktu
Udostępnij: