eduPartners
Doradztwo
 
 

Nasi klienci


Grupa PZU, ING, BZ WBK, PKO BP, Cetelem, KIR, NBP, ZUS, Onduline, Rockwool ...

Doradztwo - informacje

Zakres naszych usług doradczych podzieliliśmy na następujące obszary:

 • doradztwo organizacyjne, dotyczące "twardych" aspektów organizacji, takich jak: struktury, procedury, procesy, systemy zarządcze
 • doradztwo personalne i zawodowe, dotyczące czynnika ludzkiego w organizacji w kontekście kompetencji i kwalifikacji oraz rozwoju i optymalizacji zasobów ludzkich

Założenia projektów, wnioski, rekomendacje i szczegółowe rozwiązania wspomagamy analizami i badaniami, zarówno tymi ze źródeł wtórnych (analizy rynku wynagrodzeń, analizy branżowe), jak i ze źródeł pierwotnych (badania ankietowe, wywiady bezpośrednie, analizy SWOT, analizy pracy itp.).

Każdy projekt ma charakter indywidualny i podlega indywidualnej wycenie, na którą mają wpływ głównie takie aspekty, jak:

 • zakres projektu
 • przyjęta metodologia
 • zakres i koszt informacji dodatkowych, które są niezbędne do pozyskania z punktu widzenia przyjętej metody i celu projektu

Procedura realizacji usług doradczych zakłada postępowanie dwuetapowe.

Etap pierwszy – działania wstępne przed podpisaniem umowy:

 • podpisanie deklaracji poufności
 • analiza wstępnych materiałów
 • wybór metodologii
 • ustalenie zakresu kosztów dodatkowych, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu (koszty dojazdu, koszty pozyskania dodatkowych informacji, dodatkowe konsultacje itp.)
 • opracowanie harmonogramu realizacji projektu

Etap drugi – działania po podpisaniu umowy:

 • powołanie zespołu ekspertów
 • pozyskanie i analiza danych
 • dostarczenie wstępnych wniosków (sprawozdania z poszczególnych etapów realizacji projektu)
 • weryfikacja kluczowych założeń przez Zleceniodawcę
 • opracowanie pisemnego raportu
 • prezentacja i omówienie wniosków wynikających z realizacji projektu doradczego

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Marzena Kalińska
Psycholog, trener i doradca zawodowy

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu psychologii sprzedaży i obsługi klienta, komunikacji, zarządzania czasem, budowania zespołu, kreatywności i twórczego myślenia, zarządzania zmianami oraz asertywności i radzenia sobie ze stresem. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners