eduPartners
Szkolenia
 

Inteligencja emocjonalna

„Emocje potrzebują logiki i logika potrzebuje emocji.
Jedno bez drugiego nie może istnieć.
Logika i intelekt pokazują nam, gdzie możemy być
i co możemy osiągnąć, jednak bez emocji nie wzbudzimy działania
oraz nie poszerzymy naszej wizji”

(Marszałek Nikodem)

Wprowadzenie

Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz także od umiejętności kierowania emocjami. Inteligencja emocjonalna ma ogromy wpływ na nasze życie, ponieważ motywacja, siła woli i dojrzałość emocjonalna mogą w jeszcze większym stopniu kształtować codzienne funkcjonowanie, niż poziom ilorazu inteligencji IQ.

Szkolenie pozwoli zrozumieć Uczestnikom jak skutecznie łączyć takie umiejętności jak: opanowanie, zapał, wytrwałość oraz umiejętność motywowania siebie i innych do działania w celu osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Grupa docelowa
 • kadra menadżerska wszystkich szczebli zarządzania
 • pracownicy i menedżerowie działu HR
 • specjaliści
Cele szkolenia
 • rozwijanie tzw. umiejętności miękkich
 • podniesienie zdolności rozpoznawania uczuć własnych i uczuć pracowników
 • wykreowanie zdolności motywowania się i kierowania emocjami własnymi jak i emocjami pracowników
 • poznanie nowych zasad konstruktywnego spojrzenia na pracownika
Zagadnienia szkoleniowe
 1. Istota inteligencji emocjonalnej
  • Kompetencje emocjonalne i społeczne warunkujące inteligencję emocjonalną: samoświadomość; samoregulacja; motywacja; empatia; umiejętności społeczne
 2. Jak trenować swoją świadomość emocjonalną?
  • Zestrajanie emocji i myśli
 3. Do czego w życiu zawodowym przydatne są uczucia i jak je wykorzystywać?
  • Co to są emocje?
  • Różnice pomiędzy „charakterem inteligentnym”, a „charakterem emocjonalnym”
  • Emocje pozytywne i negatywne
  • Pomysłowość organizacyjna i grupowy iloraz inteligencji
 4. Kierowanie swoimi emocjami i panowanie nad nimi
  • Znajomość własnych emocji i samoświadomość
  • Kierowanie emocjami
  • Zdolność motywowania się i samokontrola emocjonalna
  • Rozpoznawanie emocji u innych
  • Nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi - umiejętności kierowania emocjami innych ludzi
 5. Emocje w komunikowaniu się – ćwiczenie różnych form komunikowania się metodą kapeluszy de Bono
 6. Empatia
  • Korzenie empatii i jej rozwój
  • Empatia i etyka
 7. Podstawy inteligencji społecznej
  • Organizowanie grup: podstawowa umiejętność przywódcy, na którą składa się inicjowanie i koordynowanie wysiłków zespołów ludzi
  • Negocjowanie rozwiązań: talent mediatora, zapobieganie konfliktom, albo gaszenie tych, które już wybuchły
  • Nawiązywanie stosunków osobistych: łatwość wchodzenia w kontakty z innymi osobami
  • Przeprowadzanie analiz społecznych: zdolność do wykrywania i intuicyjnego domyślania się uczuć, motywów i trosk innych. Wiedza o tym jak i co czują inni, może prowadzić do łatwego wytworzenia się zażyłości z nimi albo poczucia wzajemnego zrozumienia
 8. Autodiagnoza własnego poziomu inteligencji emocjonalnej
  • Kwestionariusze i testy
Metody i środki szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • wykład interaktywny

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny szkolenia Inteligencja emocjonalna prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, za pomocą formularza kontaktowego lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Piotr Stefaniak
Trener, szkoleniowiec i praktyk biznesu

Doświadczenie zawodowe zdobywał na wysokich stanowiskach menedżerskich (Zastępca Dyrektora Sprzedaży w Patron Sp. z o.o. – część holdingu ABC Direct Contact), gdzie do jego obowiązków należał nadzór nad funkcjonowaniem centrum telemarketingu, prowadzanie prezentacji firmy, prowadzenie Kluczowych Klientów firmy, projektowanie i koordynowanie prac związanych z realizacją kampanii marketingowych z zakresu BTL. zobacz
Copyright © 2015 eduPartners