eduPartners
Szkolenia
 

Zarządzanie zmianą

„Nie ma łatwych, gotowych rozwiązań – wszystko się zmienia”
(Liz Clarke)

Wprowadzenie

Gotowość wprowadzania innowacji jest podstawowym warunkiem kształtowania kultury przedsiębiorczości. Postawę tą wspomagać musi umiejętność dostrzeżenia nadarzających się sposobności i wprowadzania zmiany. Aby innowacja była skuteczna musi być stosunkowo prosta i ukierunkowana na konkretny cel. Bezpieczniej jest, gdy dotyczy jednego zagadnienia, w przeciwnym przypadku łatwo wprowadzić zamieszanie.

Szkolenie „Zarządzanie zmianą” pokazuje jak wprowadzać zmiany w przedsiębiorstwie i jak uczestniczyć w procesie ich wdrażania.

Grupa docelowa
 • menedżerowie szczebla średniego i wyższego
 • specjaliści HR
 • pracownicy wszystkich szczebli zarządzania
Cele szkolenia
 • zrozumienie procesu zmian w organizacji
 • pokazanie korzyści wynikających z ustruktualizowanego podejścia do dużego zadania jak do projektu
 • powiązanie doświadczeń w zarządzaniu projektami z umiejętnościami potrzebnymi w zarządzaniu zmianą
 • nabycie umiejętności spojrzenia z różnych punktów widzenia na proces zmian
 • zmiana postrzegania sytuacji (od poczucia zagrożenia do osobistego rozwoju)
Zagadnienia szkoleniowe
 1. Psychologia zmiany
  • Zmiana – szansa, czy konieczność?
  • Stereotypy dotyczące zmiany
  • Przygotowanie się do zmiany
 2. Gotowość do zmiany
  • Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wymuszające zmiany
  • Rodzaje oporu wobec zmian
  • Pozytywne i negatywne reakcje na zmiany
 3. Automotywacja i pozytywne myślenie w procesie kreatywnego zarządzania i zmian organizacyjnych
  • Jak prawidłowo rozpoznawać własne uczucia? Własny sposób myślenia – rozpoczynanie zmian od nas samych
  • Szukanie nowych rozwiązań w znanych sytuacjach
 4. Myślenie ukierunkowane na cel
  • Parametry poprawnie wyznaczonych celów
 5. Zmiana w organizacji
  • Motywy, cele, rodzaje i istota zmian w przedsiębiorstwie
  • Cykl procesu zmian
  • Efektywna komunikacja w procesie zmian
  • Radzenie sobie z oporem wobec zmian
  • Angażowanie pracowników w proces zmian
 6. Zmiana w układach organizacyjnych, jej rodzaje i implikacje dla zasobów ludzkich
  • Komunikacja w procesie zmiany
  • Wpływ zmian na zachowania pracowników. Model: reakcja na zmianę
  • Przełamywanie niechęci pracowników do zmian
 7. Kultura organizacyjna jako czynnik wpływający na zmiany
 8. Zarządzanie projektami a zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie projektem w świetle wprowadzania zmian organizacyjnych
  • Rola menadżera w zarządzaniu zmianą, jej kreowaniu i wprowadzaniu
  • Procedura sterowania zmianami
 9. Kreatywne zarządzanie zmianą
  • Jak rozwiązać kluczowe problemy?
  • Zarządzanie sobą wobec zmiany
  • Wyznaczenie nowych priorytetów
  • Wyznaczanie norm czasowych
  • Wyznaczanie progów krytycznych
 10. Lider w procesie zmian
  • Jak być liderem w każdej sytuacji?
  • Rola lidera w obliczu zmiany
  • Dobór narzędzi i technik do zarządzania zmianą
Metody i środki szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • wykład interaktywny

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny szkolenia Zarządzanie zmianą prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, za pomocą formularza kontaktowego lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Magdalena Korga
Szkoleniowiec, prawnik

Specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, prawa cywilnego i gospodarczego. Praktyk, zajmuje się doradztwem prawnym, w tym w szczególności specjalizując się w tematyce ochrony danych osobowych prowadzi wdrożenia systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz pełni funkcje Administratora bezpieczeństwa informacji we współpracujących spółkach. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners