eduPartners
Szkolenia
 

Zarządzanie stresem

„Aby umieć pokonać, czy ograniczyć stres trzeba umieć go rozpoznać -
przyznanie się do tego, że stres stanowi dla nas problem,
jest już dużym krokiem do sukcesu”
(Carole Mckenzie)

Wprowadzenie

Umiejętność „zarządzania" stresem jest tak samo ważna dla menedżera, handlowca, księgowego czy pracownika produkcji. Szkolenie dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu rozpoznawania przyczyn stresu i wyznaczania optymalnego poziomu stresu stymulującego do konstruktywnych działań.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy będą potrafili rozpoznać punkty powodujące presje w ich życiu i sposoby ich neutralizacji. Poznają również techniki redukcji stresu.

Grupa docelowa
 • kierownicy wszystkich szczebli zarządzania
 • pracownicy wszystkich szczebli zaszeregowania
Cele szkolenia
 • rozwój umiejętności kierowania procesem indywidualnego rozwoju w sytuacjach stresowych z wykorzystaniem własnych zasobów
 • opanowanie umiejętności podejmowania decyzji optymalnego wyboru strategii i technik ze względu na wymagania (stawianych przez firmę jak i przez samych siebie) a także dysponowane możliwości, w celu skutecznego radzenia sobie z sytuacją stresową
 • uświadomienie postaw, które powodują brak odporności na stres w celu skutecznego kształtowania „osobowości” z wysoką tolerancją na stres
 • osiąganie stanu równowagi tj. odpowiedniego stanu napięcia pozwalającego na skuteczną realizację założonych zadań i celów (indywidualnych i organizacji)
 • poznanie sposobów zmian percepcji sytuacji stresowych z zagrożenia na sytuację wyzwana, tj. zdobycie umiejętności dostrzeżenia w sytuacji stresowej szansy do samorozwoju, pełniejszego zrozumienia siebie i innych sytuacji pracy
Zagadnienia szkoleniowe
 1. Autodiagnoza indywidualnej percepcji stresu oraz reakcji stresowych w różnych sferach funkcjonowania
 2. Kilka słów o stresie…
  • Definicja pojęcia „stres”
  • Poziomy stresu
  • Stres negatywny i pozytywny
  • Psychologiczne uwarunkowania stresu
  • Źródła i przyczyny stresu
  • Oznaki stresu w obszarach: myślenie, zachowanie, emocje, ciało
 3. Zasoby odpornościowe i właściwości psychologiczne człowieka stosowane w radzeniu sobie ze stresem
  • Mechanizmy obronne – jakie mechanizmy obronne stosujemy nieświadomie w sytuacji stresu
  • Temperament jako wyznacznik odporności na stres
 4. Przyczyny stresu w miejscu pracy
  • Zmiana
  • Zarządzanie czasem
  • Organizacja pracy
  • Nastawienie
  • Stres a efektywność wykonywania zadań
 5. Techniki, metody i sposoby radzenia sobie ze stresem
  • Modyfikacja ocen poznawczych
  • Wizualizacja
  • Relaksacja
  • Techniki medytacji
  • Ćwiczenia izometryczne
  • Ćwiczenia energetyzujące
  • Technika afirmacji
  • Efektywne ćwiczenia oddechowe
  • Spokój od zaraz – uspokajające ćwiczenia i sugestie
 6. Poprawna i efektywna komunikacja jako ważny element redukcji stresu
  • Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
  • Bariery komunikacyjne
  • Przyczyny powstawania zniekształceń i nad interpretacji
  • Model komunikacji
  • Komunikacyjny model von Thuna
  • Systemy reprezentacji
Metody i środki szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • wykład interaktywny

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny szkolenia Zarządzanie stresem prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, za pomocą formularza kontaktowego lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Jolanta Krawczyk
Doradca zawodowy i organizacyjny

Specjalista w zakresie programów rozwojowych i motywacyjnych oraz systemów zarządzania. Realizuje projekty związane z analizą organizacji, audyty organizacyjne i kompetencyjne, systemy ocen okresowych, wynagrodzeń, badania kultury organizacyjnej i projekty rekrutacyjne. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners