eduPartners
Szkolenia
 

Zarządzanie przez cele

„Jeżeli człowiek sam nie wie, do jakiego zmierza portu,
żaden wiatr nie jest pomyślny”

(Seneka)

Wprowadzenie

Istotą zarządzania przez cele jest ustalanie (wspólnie z pracownikami wszystkich szczebli organizacji)  celów cząstkowych, które wynikają z celów strategicznych firmy i prowadzą do ich realizacji. Szczególnie ważne w tym procesie jest, aby wszyscy jego uczestnicy zrozumieli kierunki działania organizacji, a także wpływu, jaki na funkcjonowanie firmy ma realizacja ich celów indywidualnych.

Program szkolenia obejmuje cały proces, począwszy od celów strategicznych firmy, poprzez kaskadowanie ich w dół organizacji, monitorowanie, aż po dokonanie oceny ich realizacji.

Grupa docelowa
 • kadra menedżerska średniego i wyższego szczebla
 • specjaliści
Cele szkolenia
 • poznanie podstaw teorii zarządzania
 • nabycie umiejętności realizowania poszczególnych  etapów zarządzania
 • nauka wyznaczania i realizowania celów
 • uświadomienie roli zaangażowania w program na wszystkich szczeblach zarządzania
 • poznanie zasad wspólnego ustalania celów - zasada partycypacji
 • powiązanie celów indywidualnych z nadrzędnymi celami strategicznymi
 • poznanie istoty precyzji formułowania celu
 • uświadomienie autonomii realizacji planów
 • zasady filozofii zarządzania przez cele
Zagadnienia szkoleniowe
 1. Firma jako organizacja
  • Mechanicystyczny i organiczny model organizacji
  • Fazy rozwoju organizacji wg modelu Grainera, formy wzrostu organizacji
  • Diagnoza etapu rozwoju organizacji wg modelu Grainera i konsekwencje dla zarządzania przez cele
 2. Zarządzanie przez cele i kierowanie a cechy doskonałych firm
  • Teorie zarządzania i źródła władzy w organizacji
 3. Misja, strategia, cele przedsiębiorstwa. Struktura systemu celów, różnice jakościowe i struktura kaskadowa
  • Charakterystyka systemów przywództwa, test „zdrowia” organizacji wg Likerta
  • Od grupy do zespołu, cechy i objawy wg McGregora
 4. Grupy formalne i nieformalne w organizacji
  • Od grupy kooperującej do efektywnego zespołu, etapy rozwoju zespołu
  • Autorytety, źródła władzy w organizacji
  • Budowa sprawnie działających zespołów, sprzyjające zachowania menedżera
  • Efektywność grupy – jakość pracy a elementy struktury zespołu
  • Niebezpieczeństwa spójnych zespołów
 5. Cele i zadania zespołu, optymalizacja pracy w rozwoju przedsiębiorstwa w perspektywie czasowej
  • Potrzeba pracy zespołowej wg De Casey’a
  • Funkcje kierowania i zarządzanie przez cele a reguły efektywnego określania celu
 6. Wpływ na podwładnych a założenia teorii zachowania
  • Praktyka stosowania teorii zachowania
  • Role zespołowe i korzystne kombinacje ról
  • Cechy kierowników – elementy autodiagnozy
  • Cechy sprzyjające i niesprzyjające na continuum zarządzania wg Schmidta
  • Organizacja pracy zespołowej – nawiązanie do formułowania celów
  • Zagrożenia efektywnej pracy zespołowej
 7. Delegacja władzy i uprawnień jako kluczowy element sprawnego zarządzania przez cele
  • Umiejętności skutecznego delegowania uprawnień, warunki delegacji władzy
  • Bariery u delegującego, bariery u otrzymującego delegację, bariery sytuacyjne
  • Negatywne sylwetki menedżera
  • Kwadraty Ohio jako podstawowe narzędzie określenia menedżera
  • Krytyka i pochwała w pracy menedżera
  • Rozmowy z przełożonymi i podwładnymi, cechy, cele, skutki
  • Złote zasady przywódcy, sześćdziesiąt rad menedżerów z USA
Metody i środki szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • wykład interaktywny

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny szkolenia Zarządzanie przez cele prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, za pomocą formularza kontaktowego lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Cezary Wojtczak
Trener, szkoleniowiec, dziennikarz

Trener biznesu, handlowiec-praktyk, dziennikarz, prezenter i wykładowca akademicki. Od kilku lat zajmuje się doradztwem biznesowym i szkoleniami z zakresu zarządzania, obsługi klienta, technik sprzedaży i negocjacji, wystąpień publicznych, prezentacji, etykiety biznesu, kreowania wizerunku oraz public&media relations. Autor i współautor programów szkoleniowych. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners