eduPartners
Szkolenia
 

Zarządzanie projektem

„Każdy realizuje projekty. Bez względu na to, czy uważamy je za duże zadania, czy też za złożone operacje, projekt to każda praca wykonywana z myślą o realizacji celu w ograniczonym czasie i przy skończonych kosztach”
(George Pitagorsky)

Wprowadzenie
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą posiąść umiejętności zarządzania celowymi projektami lub programami, przy optymalnym zarządzaniu zasobami (ludzkimi, materialnymi, czasowymi i sprzętowymi).

Szkolenie ukierunkowane jest na wykorzystanie i rozwój umiejętności zarządzania przez cele. Kładzie nacisk na indywidualną rolę menedżera jako realizatora założeń i gwaranta wykonania projektu. Pokazuje, jak złożonym procesem jest zarządzanie projektem celowym, na jakie niebezpieczeństwa i pułapki narażony jest menadżer projektu i co decyduje o powodzeniu lub fiasku przedsięwzięcia. Przedstawia ogólnie stosowane techniki i sposoby opracowywania założeń, przygotowywania, monitorowania i relacjonowania postępu prac projektu.
Grupa docelowa
 • kierownicy projektów i podprojektów
 • specjaliści
Cele szkolenia
 • nabycie umiejętności ustalania i weryfikowania celi i priorytetów
 • nabycie umiejętności planowania, przygotowania i kontrolowania prac zespołu
 • nabycie umiejętności organizowania projektu i jego właściwego wsparcia
 • nabycie umiejętności budowania efektywnej komunikacji między członkami zespołu, klientami i kierownictwem
 • nabycie umiejętności tworzenia zespołów w ramach organizacji i wykorzystania szczególnych cech osobowościowych członków zespołu
 • nabycie umiejętności zarządzania konfliktem wewnątrz zespołu i zarządzania kryzysami w projekcie
 • nabycie umiejętności opracowania harmonogramu prac dla zespołu i kierownictwa, monitorowania i raportowania postępu prac
 • nabycie umiejętności zarządzania zespołem projektowym
Zagadnienia szkoleniowe
 1. Wartość materialna i niematerialna firmy
  • Odpowiedzialność managera
  • Zadania managera
 2. Typologizacja stylów zarządzania
  • Wpływ określonego zachowania na relacje interpersonalne z podwładnymi
  • Wpływ obranego stylu na zarządzanie projektem
  • Operowanie własnym czasem, przydzielanie zadań, podejmowanie decyzji, delegowanie zadań, szacowanie ryzyka
 3. Planowanie projektu
  • Kryteria skuteczności i efektywności projektu
  • Parametry ekonomiczne
  • Zasoby ludzkie
  • Parametry czasowe
 4. Warsztaty
  • Zasady tworzenia własnego biznes planu
  • Strategia pracy na tygodniowym planie z uwzględnieniem czasu statycznego i nieokreślonego
 5. Warsztaty
  • Zarządzanie projektem
  • Organizacja własnych działań
  • Grupowanie zadań powtarzalnych
  • Określanie „kamieni milowych”
  • Ocena zadań i ich efektów
  • Rozliczanie z zadań
 6. Subiektywne postrzeganie czasu
 7. Delegowanie zadań
  • Kryteria doboru odpowiedniej osoby do zadania
  • Kryteria przekazywania informacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej zrozumienie przez odbiorcę
 8. Warsztaty
  • Przydzielanie zadań
  • Zadawanie pytań ze zwróceniem uwagi na czytanie spójności rozmówcy
  • Parafraza jako element sprawdzający poziom zrozumienia
 9. Przeliczniki ekonomiczne
  • Budżetowanie projektu
  • Kontrola dźwigni finansowej
  • Tworzenie jasnego systemu rozliczania z odpowiedzialności i finansów projektu
 10. Warsztaty
  • Elementy zarządzania projektem – ćwiczenia na konkretnych przykładach
 11. Podejmowanie decyzji w zarządzaniu projektem
  • Decyzje „taktyczne” i „strategiczne”
  • Definiowanie problemu i „czynnika krytycznego”
 12. Warsztaty
  • Zarządzanie projektem – ćwiczenia w konkretnym kontekście sytuacyjnym
  • Gra integracyjna
 13. Warsztaty
  • Tworzenie projektu od A do Z
  • Planowanie zasobów finansowych i ludzkich, określanie efektu końcowego, rozłożenia zadania na etapy, przydział zadań, określanie kamieni milowych
 14. Warsztaty
  • Konfrontacja projektów wypracowanych w grupach
  • Negocjowanie najlepszych koncepcji i reguł obowiązujących w czasie trwania i rozliczania projektu
Metody i środki szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje moderowane
 • prezentacje
 • scenki z odgrywaniem ról
 • studia przypadków
 • symulacje sytuacji zawodowych
 • wykład interaktywny

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny szkolenia Zarządzanie projektem prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, za pomocą formularza kontaktowego lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Marzena Kalińska
Psycholog, trener i doradca zawodowy

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu psychologii sprzedaży i obsługi klienta, komunikacji, zarządzania czasem, budowania zespołu, kreatywności i twórczego myślenia, zarządzania zmianami oraz asertywności i radzenia sobie ze stresem. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners