eduPartners
Szkolenia
 

Telemarketing i telefoniczna obsługa Klienta

Wprowadzenie

Działania telemarketingowe to jedna z najefektywniejszych metod dotarcia do potencjalnych klientów. To również możliwość usprawnienia poziomu ich obsługi. Telemarketing jest również efektywnym narzędziem służącym podtrzymywaniu relacji czy też badaniu i diagnozowaniu potrzeb klientów. Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu efektywnych technik prowadzenia rozmowy telefonicznej z Klientem, a także poznają standardy i procedury telefonicznej obsługi Klienta.

Grupa docelowa
 • handlowcy
 • pracownicy działów obsługi klienta i działu sprzedaży
 • telemarketerzy i pracownicy callcenter
Cele szkolenia
 • poznanie zasad inicjowania profesjonalnego kontaktu z klientami
 • zasady komunikacji niewerbalnej i werbalnej
 • poznanie sposobów rozpoznawania potrzeb i preferencji klientów
 • zapoznanie uczestników z psychologią klienta i ich typologią
 • nauka formułowania sposobu prezentacji oferty w oczekiwany przez klientów sposób
 • nabycie umiejętności zastosowania argumentacji i komunikacji perswazyjnej w celu zwiększenia swojej skuteczności
 • poznanie przyczyn leżących u podłoża trudnych zachowań u „trudnych klientów”
 • identyfikowanie i praca z „trudnymi klientami”
Zagadnienia szkoleniowe
 1. Komunikacja w kontakcie z klientem
  • Typy komunikacji
  • Bariery i błędy w komunikowaniu się
  • Reguły efektywnej komunikacji
  • Style komunikacji
  • Co pożądane, a co niedozwolone w kontaktach z klientami
  • Oddziaływanie zachowania sprzedawcy i jego osobowości na wielkość sprzedaży
  • Potrzeba elastyczności w kontaktach z klientami
  • Autodiagnoza umiejętności rozmowy z klientami
 2. Sposoby zaspakajania potrzeb klientów
  • Poziom zaspokajania potrzeb klienta (minimalny, optymalny i maksymalny)
  • Potrzeby klienta i tworzenie banku korzyści
  • Język korzyści i diagnozowanie potrzeby klienta
  • Metajęzyk w kontaktach z klientem
  • Posługiwanie się pozytywną komunikacją
  • Rozróżnianie korzyści towarów i usług od cech i zalet
  • Zwiększenie zadowolenia klientów z zakupu i zwiększenie lojalności klientów
  • Kryteria potrzeb (werbalne, ukryte, prestiżu itd.)
  • Rozpoznawanie potrzeb klienta
 3. Co to jest telemarketing
  • Telesprzedaż
  • Telemarketing właściwy
  • Telepromocja
 4. Rodzaje telemarketingu
  • Metody sprzedaży przez telefon
 5. Zasady pracy z telefonem
  • Stres „pierwszego telefonu”
  • Kultura rozmowy telefonicznej
  • Czas trwania rozmowy
  • Planowanie rozmowy i formułowanie celu
  • Psychiczne przygotowanie do pracy
  • „Czy radzę sobie z telefonem”
 6. Etapy rozmowy telefonicznej
  • Otwarcie
  • Referencje
  • Pytanie o czas
  • Wyjaśnienie celu dzwonienia
  • Sondowanie
  • Pozytywne podsumowanie
  • Eliminowanie obiekcji
  • Zamknięcie
  • Zakończenie rozmowy
 7. Elementy negocjacji przez telefon
  • Wywieranie wpływu
 8. Przygotowanie argumentów sprzedażowych – bank korzyści
  • „Chciałam Panu zaproponować...” – warsztat sprzedażowy
  • Prezentacja produktu i skuteczna argumentacja
  • Korzyści wynikające z relacji asertywnych z klientami
 9. Odbieranie telefonów
  • Przedstawianie się
  • Wyjaśnianie celu dzwonienia
  • Zasugerowanie rozwiązania
  • Zakończenie rozmowy
  • „Czy umiesz poprawnie odebrać telefon?”
 10. Inne rodzaje rozmów telefonicznych
  • Telefoniczne umawianie spotkania
  • „Umów się ze mną...” – warsztat (zastosowanie metody „lejka”)
  • Potwierdzanie umówionego spotkania
  • Wysyłanie materiałów
  • Rozmowa po wysyłce materiałów
  • Podtrzymywanie kontaktów z klientem
 11. Narzędzia wykorzystywane w pracy z telefonem
  • Opracowanie przebiegu procesu „odbieranie telefonów”
  • Opracowanie przebiegu procesu „sprzedaż klientowi stałemu”
  • Opracowanie przebiegu procesu „informowanie o nowych usługach/produktach”
  • Opracowanie przebiegu procesu „podtrzymywanie kontaktów z klientem”
 12. Reakcje na negatywne stwierdzenia rozmówcy
  • Metody radzenia sobie z negatywnymi stwierdzeniami klientów i z krytyką
  • Metody odmawiania (odmawianie na „NIE”, na „TAK” i tworzenie barier)
Metody i środki szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • wykład interaktywny

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny szkolenia Telemarketing i telefoniczna obsługa Klienta prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, za pomocą formularza kontaktowego lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Zobacz także

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Jolanta Krawczyk
Doradca zawodowy i organizacyjny

Specjalista w zakresie programów rozwojowych i motywacyjnych oraz systemów zarządzania. Realizuje projekty związane z analizą organizacji, audyty organizacyjne i kompetencyjne, systemy ocen okresowych, wynagrodzeń, badania kultury organizacyjnej i projekty rekrutacyjne. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners