eduPartners
Szkolenia
 

Sztuka prezentacji i autoprezentacji

„Dobry wygląd umieszcza nas na początku spirali sukcesu –
niesłychanie pozytywnego cyklu, w którym dobre samopoczucie,
z jakim startujemy, jest nieustannie podbudowywane
przez otaczających nas ludzi.”

(Dr Joyce Brothers)

Wprowadzenie

Sztuka prezentacji jest niezbędną umiejętnością wymaganą nie tylko od menedżerów ale i od wszystkich pracowników. Pozwala ona przekonać do swoich racji, pomysłu, produktu lub usługi. Autoprezentacja to świadome kierowanie wrażeniem, jakie wywieramy na innych, czyli próba pokazywania się takim, jakim chcę, żeby mnie inni widzieli, to zgodność między budowanym obrazem własnej osoby a intencjami.

Szkolenie pozwoli jego Uczestnikom  zdobyć praktyczną wiedzą na temat profesjonalnego przygotowania prezentacji a także poznać skuteczne techniki jej przeprowadzenia, zwalczania tremy, doskonalenia umiejętności nawiązywania kontaktu ze słuchaczami, skupiania uwagi na sobie czy tworzenia wizerunku.

Grupa docelowa
 • kadra kierownicza
 • specjaliści
Cele szkolenia
 • nabycie umiejętności poprawnej prezentacji towarów i usług
 • poznanie zasad profesjonalnej prezentacji
 • nabycie umiejętności prowadzenia prezentacji w różnych warunkach
 • nabycie umiejętności posługiwania się urządzeniami audiowizualnymi
 • poznanie sposobów przygotowania i oceny własnej prezentacji
Zagadnienia szkoleniowe
 1. Wystąpienie a prezentacja - pojęcia
 2. Czym jest prezentacja
  • Składniki skutecznej prezentacji
  • Cel prezentacji
  • Odbiorca - audytorium - analiza słuchaczy
  • Metody
 3. Formy prezentacji
  • Dostosowanie formy do przekazywanego materiału
 4. Przygotowanie prezentacji
  • Ustalanie celów
  • Rodzaje celów
  • Dostosowanie środków i metod do celów prezentacji
  • Czas i korzystanie z pomocy audiowizualnych
 5. Techniki i środki oratorskie (jak mówić, by być słuchanym)
  • Nawiązanie kontaktu ze słuchaczami
  • Feedback
  • Uporządkowanie treści przemówienia
  • Panowanie nad mową ciała
  • Przezwyciężanie zdenerwowania
  • Wykorzystanie humoru
  • Wybór miejsca
  • Przemówienia i sztuka przemawiania
 6. Autoprezentacja jako komunikat
  • Co to jest własny wizerunek
  • Rola wizerunku w życiu zawodowym i publicznym
  • Porozumiewanie się
  • Tworzenie wizerunku zawodowego
  • Autodiagnoza stylu
  • Dostosowanie własnego wizerunku do sytuacji publicznych
  • Komunikacja pozawerbalna
  • Komunikacja wokalna
  • Komunikacja werbalna
 7. Rola asertywności w efektywnej prezentacji
  • Czym jest asertywność
  • Zachowania nieasertywne i ich następstwa
  • Diagnoza własnej asertywności
  • Asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikacja JA
  • Asertywne reagowanie na krytykę
  • Asertywna konfrontacja przekonań
 8. Sposoby przyciągania uwagi słuchaczy
 9. Zasady prezentacji w grupie
 10. Zasady pisania tekstu wystąpienia
 11. Zasady wybierania materiału do prezentacji
 12. Zasady posługiwania się sprzętem audiowizualnym w czasie prezentacji
Metody i środki szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • wykład interaktywny

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny szkolenia Sztuka prezentacji i autoprezentacji prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, za pomocą formularza kontaktowego lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Anna Kuziemko
Trener, szkoleniowiec i doradca

Autorka kilkunastu programów szkoleniowych z zakresu zarządzania, technik sprzedaży i negocjacji handlowych. Szkolenia prowadzi od 1996 roku. Uczestniczka kilkunastu konferencji i autorka artykułów z zakresu zarządzania personelem („Edukacja i Zarządzanie”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”). zobacz
Copyright © 2018 eduPartners