eduPartners
Szkolenia
 

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

„Dla dobra wspólnej sprawy można pozwolić sobie na różnice, jeśli
rozwiąże się je za pomocą integracji, nie dominacji czy kompromisu”

(Mary Parker Follet)

Wprowadzenie

Konflikt interesów jest nieuniknionym elementem życia społecznego w tym zwłaszcza kultury organizacyjnej firmy. Wynika to z faktu posiadania przez ludzi różnych potrzeb, których jednoczesna realizacja jest niemożliwa. Umiejętne rozwiązywanie konfliktów jest podstawową kompetencją współczesnego menedżera.

Uczestnicy szkolenia mają możliwość pozyskania niezbędnej wiedzy i udoskonalenia umiejętności efektywnego zarządzania konfliktami w firmie i w zespole.

Grupa docelowa
 • kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania
Cele szkolenia
 • poznanie źródeł konfliktów w organizacjach
 • poznanie natury i dynamiki konfliktów
 • poznanie styli rozwiązywania konfliktów
 • poznanie strategii zarządzania konfliktami
 • poznanie form zakończenia konfliktów, kontrolowania ich dynamiki i przebiegu
 • poznanie zasad unikania sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów
Zagadnienia szkoleniowe
 1. Funkcjonowanie zespołu a relacje między członkami zespołu i możliwość potencjalnych konfliktów
  • Konflikty interpersonalne
  • Istota różnic społecznych, wartości i przekonań a sytuacje konfliktowe
  • Sposoby rozładowywania napięć
  • Eskalacja konfliktu
  • Rola menedżera w rozwiązywaniu konfliktów
  • Konflikt – szansa czy zagrożenie dla zespołu
 2. Natura i dynamika konfliktu
  • Rodzaje konfliktów w pracy zawodowej
  • Płaszczyzny występowania konfliktów w pracy zawodowej
 3. Przyczyny konfliktów
  • Zniekształcenia i niedociągnięcia w komunikacji a powstawanie konfliktów
  • Wpływ stanów psychicznych człowieka na „widzenie” tych samych problemów
  • Aktywizacja różnych stanów psychicznych w celu łagodzenia konfliktów
  • Wewnętrzne potrzeby i oczekiwania oraz ich wpływ na siłę konfliktu
 4. Analiza konfliktu
  • Strony uwikłane w konflikt
  • „Mój styl rozwiązywania konfliktów” - Test ten diagnozuje indywidualne preferencje związanie z reagowaniem na konflikt oraz pozwalają na zdiagnozowanie struktury indywidualnych preferencji radzenia sobie z konfliktami
 5. Techniki rozwiązywania konfliktów
  • Myślenie integrujące poprzez syntezę i analizę
  • Systematyczna analiza konfliktu
  • Dobór odpowiedniego miejsca i czasu
  • Komunikacja w rozwiązywaniu konfliktów
Metody i środki szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • wykład interaktywny

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny szkolenia Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, za pomocą formularza kontaktowego lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Piotr Stefaniak
Trener, szkoleniowiec i praktyk biznesu

Doświadczenie zawodowe zdobywał na wysokich stanowiskach menedżerskich (Zastępca Dyrektora Sprzedaży w Patron Sp. z o.o. – część holdingu ABC Direct Contact), gdzie do jego obowiązków należał nadzór nad funkcjonowaniem centrum telemarketingu, prowadzanie prezentacji firmy, prowadzenie Kluczowych Klientów firmy, projektowanie i koordynowanie prac związanych z realizacją kampanii marketingowych z zakresu BTL. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners