eduPartners
Szkolenia
 

Rozmowy kierownicze

„Kierownik, świadomie nastawiony racjonalnie, koniecznie musi wiedzieć,
 jak umiejętnie, mądrze i wrażliwie kształtować płaszczyznę relacji międzyosobowych, (…)
musi wiedzieć jak rozmawiać z ludźmi”
(F. Schulz von Thun; J. Ruppel)

Wprowadzenie

Od osoby kierującej zespołem oczekuje się nie tylko dużej wiedzy fachowej, ale umiejętności podnoszenia poziomu motywacji współpracowników, łagodzenia sytuacji raniących, wyjaśniania spraw niejasnych w atmosferze życzliwości i zrozumienia.

Tylko dobrze współdziałający zespół, kierowany przez szanującego współpracowników szefa, poradzi sobie z narastającym współzawodnictwem między firmami. We wszystkich koniecznych procesach, jak podział zadań, określanie celów i ocena wydajności pracy, motywacja i współpraca, restrukturyzacja - w tych wszystkich obszarach poziom kultury prowadzonej rozmowy ma zasadnicze znaczenie.

Grupa docelowa
 • właściciele  firm 
 • kadra menedżerska wszystkich szczebli zarządzania
Cele szkolenia
 • nabycie umiejętności prowadzenia rozmów planujących
 • nabycie umiejętności prowadzenia rozmów monitorujących
 • nabycie umiejętności prowadzenia rozmów korygujących
 • nabycie umiejętności prowadzenia rozmów oceniajacych
Zagadnienia szkoleniowe
 1. Mechanizmy motywacyjne i demotywacyjne dorosłych – zwiększanie efektywności wykonywanych zadań – rozmowy motywujące
  • Rodzaje czynników kierujących motywacją dorosłych wg F. Herzberga
  • Negatywne i pozytywne konsekwencje używania każdego z czynników
  • Co zrobić, aby optymalnie wykorzystać indywidualną motywację podwładnych do realizacji zadań i identyfikacji z firmą
  • Matryce „wspieram/wymagam” oraz „chcę i potrafię”
  • Schemat wykorzystywania mechanizmów motywacyjnych
 2. Wyznaczanie celów i delegowanie zadań – rozmowy planujące i dyscyplinujące
  • Wyznaczanie zadań i delegowanie w sposób zwiększający efektywność i motywacje podwładnych
  • Charakterystyka motywujących zadań
  • Cechy dobrze sformułowanego celu
  • Schemat efektywnego delegowania zadań – 6 poziomów delegowania
  • Procedura delegowania zadań
  • Jak delegować zadania, które mogą się spotkać z oporem podwładnego
  • Tworzenie motywujących celów w oparciu o strategię i główne priorytety Firmy
  • Świadomość priorytetów (szefa i podwładnego)
 3. Egzekwowanie i rozliczanie z zadań - rozmowy dyscyplinujące
  • Analiza wykonanego zadania
  • Dlaczego surowa, sprawiedliwa ocena jest potrzebna podwładnemu i szefowi tak samo jak pochwała
  • Dwa niezbędne aspekty rozliczania z zadań - stopień i jakość wykonania zadania oraz przyrost kompetencji
  • Schemat motywującego rozliczania z zadań
  • Jak rozliczać z zadania osoby biernie czekające na interwencję szefa
  • Jak rozliczać wszystkowiedzących podwładnych i jak radzić sobie w innych trudnych sytuacjach egzekwowania
 4. Dlaczego surowa, sprawiedliwa ocena jest potrzebna podwładnemu i szefowi tak samo jak pochwała – rozmowy oceniające
  • Specyficzne potrzeby podwładnych o różnego rodzaju typach osobowości ważne w rozmowie oceniającej
  • Techniki manipulacyjne najczęściej stosowane przez polskich podwładnych w rozmowach z przełożonymi - jak je rozpoznawać i "rozbrajać"
  • Dostosowanie rozmowy w zależności od postawy podwładnego – różne postawy utrudniające rozmowę
  • Błędy w rozmowach oceniających
  • Świadome wykorzystywanie motywacyjnej funkcji oceny podwładnych
 5. Rozmowa „pożegnalna”
  • Przygotowanie do rozmowy
  • Poznanie schematu rozmowy zwalniającej
  • Schemat komunikowania decyzji o rozstaniu
  • Zachowania wobec rożnych reakcji pracownika
  • Unikanie wprowadzenia rozmowy zwalniających w strefę ponownych negocjacji
  • Metody zmniejszania stresu podczas rozmowy pożegnalnej dla obydwu stron
  • Komunikowanie zespołowi o rozstaniach z pracownikami
  • Budowanie profesjonalnego wizerunku firmy – zmniejszenie „czarnego PR” w zespole i na rynku pracy, generowanego przez pracowników zwolnionych
Metody i środki szkolenia
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • wykład interaktywny

Powyższe informacje mają charakter ogólny. W celu otrzymania szczegółowej oferty merytorycznej, prezentacji firmy oraz wyceny szkolenia Rozmowy kierownicze prosimy o kontakt pod numerem (+48) 32 203 29 70, za pomocą formularza kontaktowego lub e-mail.

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Magdalena Korga
Szkoleniowiec, prawnik

Specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, prawa cywilnego i gospodarczego. Praktyk, zajmuje się doradztwem prawnym, w tym w szczególności specjalizując się w tematyce ochrony danych osobowych prowadzi wdrożenia systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz pełni funkcje Administratora bezpieczeństwa informacji we współpracujących spółkach. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners